انتخابات را به کوچه بن‌بست جناحی نکشانید!

"چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را"، بالاتر از این که "کسی چنین محترم" نخواهد ماند که اصلا کسی جز اهالی یک گرایش، "مقیم حریمِ حرم" نخواهد ماند و در اداره کردن کشور با اهالی امتحان پس داده وادی تک‌صدایی، دگر مردم سرزمینم چنین محتشم نخواهد ماند. حیف است حال که با "وحدتِ شکل گرفته زیر تابوت شهید حاج قاسم سلیمانی" می‌توان به گسترده‌تر شدنِ آفتاب همدلی امید بست، "پرده‌داران" در وادی تایید صلاحیتِ نامزد‌های نمایندگی، چنین به شمشیر طرد و نفی بزنند همه را تا جایی که مشخصاً از جناح اصلاح‌طلب، نه ژنرال و افسر که در برخی شهر‌ها، سرباز هم نمانده باشد. بسیارمان را بعد از آن حماسه که به اعجاز شهادت سردار شکل گرفت، اگر حافظ می‌خواندیم بدین غزل، بشارت می‌دادیم که؛ رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند و با گذر از "چنان و چنین"‌ها، فرصت برای شرکت همه افکار و سلایق آن‌گونه فراهم خواهد شد که انتخابات اسفند ما، بهار همدلی باشد و نامزد‌ها و طرفدارانشان در هندسه "فاستبقوا الخیرات" به رقابت بپردازند اما بعد از اعلام اسامی تایید صلاحیت شده‌ها، از آن شوق، رنگی بر چهره نماند چون با این اوضاع – که خدا کند تغییر کند – انتخابات به واقع حق گزیدن میان کپی‌های کم‌رنگ و پررنگ یک نسخه، خواهد بود نه این که در فراخی میدان عرضه افکار و سلایق و چهره‌ها و برنامه‌ها، حق انتخاب تمام و کمال ادا شود. البته امیدواریم تغییر کند این چینش و بستر برای حضور باشکوه مردم فراهم شود. باور داشته باشند حضرات که مردم "قدرتِ تشخیص" دارند و خود می‌توانند سره را از ناسره تمیز دهند. می‌توانند عیار افراد و میزان عملیاتی شدن برنامه‌ها را بسنجند و تحت تاثیر پروپاگانداهای تبلیغاتی هم قرار نگیرند. معمولاً هم انتخاب مردم از ضریب اطمینان بیشتر و بهتری برخوردار است و گذر روزگار این را ثابت می‌کند که انتخاب مردم به صواب نزدیک‌تر بوده است از گزینه‌هایی که مردم در شرایط مساوی نام آنان را بر برگه رای ننوشته‌اند. پرده‌داران را باید گفت، میدان را باز کنید که رقابت در کوچه‌های تنگ جناحی، زیبنده جمهوری بزرگ اسلامی ایران نیست. وقتی امام انقلاب و رهبر فرزانه انقلاب از همان نخستین روز به مردم اعتماد داشتند و همواره در خطرناک‌ترین شرایط تکیه‌شان بر خدا و خلق خدا بوده است، چرا باید دایره انتخاب را چنان تنگ کرد که بسیاری از صاحب توان‌ها بیرون دایره بمانند؟ باور کنید همان مردمی که بر تنگناها چشم پوشیدند و در تشییع جنازه سردار، به اشکباران چشم گشودند قرار است رای بدهند. همین مردم رشید و عاقل و بالغی که در گرانیگاه‌ها به یاری انقلاب و نظام می‌آیند قرار است رای دهند. همان‌گونه که در این موقف‌ها به فهم و شعور و تشخیص‌شان احترام می‌گذارید در عرصه انتخابات هم حرمت بگذارید و فضا را باز کنید تا حق انتخاب داشته باشند. مردم صاحب حق و صاحب تشخیص هستند و بزرگ‌ترین حرمت‌گذاری به آنان، باز کردن دایره انتخاب است. پس به مردم احترام بگذارید.


جمهوری اسلامی / شمـاره ۱۱۶۳۰ / ۲۵ دی ۱۳۹۸ /صفحه 2 / خبر

http://jomhourieslami.net/paper/?newsid=225439

http://jomhourieslami.net/index.php?year=1398&month=10&day=25&category=2&

http://jomhourieslami.net/archive/pdf/1398/10/25/2.pdf


/ 0 نظر / 59 بازدید