حاجیان و مأموریت بعد از عید قربان!

حج را باید با نگاهی دید که حضرت حق، مقدر فرموده است تا انسان از رهگذار این عبادت جمعی و سیاسی و معرفتی به کمال برسد و زیست مؤمنانه خویش را برای همیشه و در همه پهنه جغرافیا، سامان دهد. این که اسلام ناب محمدی، محمدی باوران را به کنش در حوزه زندگی تمام ساحتی می خواند و دست بریقه مشرکانِ بیدادگر می گذارد و برائت خویش را از همه آنان اعلام می کند، برای این است که این “برائت” را از سرزمین وحی تا هرجا که وحی خدا رفته است- همه زمین در همه زمان ها- امتداد دهد تا ظلم، هیچ زمینی را برای رویش نبیند و در جایی که گُل باید، خار نرویاند. برای این است که انسان ها در برابر هیچ قدرتی جز خدا، سر فرود نیاورند که قامت، دوتا کردن فقط برای حضرت یگانه سزاست و لاغیر. باری، حج کلاس درس است و معلم و راهبر امروز انقلاب، به زیبایی ما را به دریافت حقیقت های این مناسک ارجمند الهی می خوانند به این بیان که: ” در حج، اکسیر ذکر و عبودیت که عنصر اصلی در تربیت و پیشرفت و اعتلای فرد و جامعه است، ‌در کنار اجتماع و اتحاد که نماد امت واحده است و همراه با حرکت بر گرد مرکز واحد و در مسیری با هدف مشترک که رمز تلاش و تحرک امّت بر پایه‌ توحید است و با یکسانی آحاد حج‌گزار و نبود تمایز که نشانه‌ برداشتن تبعیض‌ها و همگانی کردن فرصت ها است، مجموعه‌ ای از پایه‌های اصلی جامعه‌ اسلامی را در نمائی کوچک نشان می‌دهد. هر یک از احرام و طواف و سعی و وقوف و رمی و حرکت و سکون در اعمال حج یک اشاره‌ نمادین به بخشی از بدنه‌ تصویری است که اسلام از اجتماع مطلوب خود ارائه کرده است.” این اشاره ها را باید گرفت و رفت تا به بشارت های زندگی مؤمنانه رسید. زندگی که در همه شئون آن زیبایی در جریان باشد و زشتی در هیچ شکل خود فرصت نیابد چهره زندگی را زخم زند. عید قربان هم از فرازهای بی فرود حج است که مؤمن سالک را به مقام حجِ تمام می رساند و او را با پیشوندی برای نامش، مفتخر می کند که افتخار بندگی است؛ حاجی! این افتخار البته که تکلیف آور هم هست و افراد مفتخر شده باید جوری در جامعه رفتار کنند که هر کس آنان را دید، جلوه های دوست را در بارقه نگاه شان، در شیوه تعامل شان، در گرمای دست گره گشای شان حس کند. حاجی شدن، درجه ای است که باید قدر دانست. این هم البته به زبان و تغییر قسم ها “به حجی که رفته ام” نیست بلکه به رفتار درست و دستگیری از نیازمندان و بزرگی کردن و اصلاح امور است. ان شاءا… آنان که به اکسیر اعظم ذکر، جان را بزرگی بخشیده اند، برای برکت یافتن زندگی مردمان بیش از همیشه تلاش کنند.


ب / شماره 3977 / یکشنبه 20 مرداد 1398 / صفحه 3

https://birjandemrooz.com/?p=9459


/ 0 نظر / 66 بازدید