خانواده و مقابله با جرم

 اولین خطایی که از آدمی سر می زند، قبل از همه خانواده متوجه آن می شوند. اگر این خطا به جرم تبدیل شود باز این اعضای خانواده هستند که آن را درخواهند یافت ولو از چشم برخی اعضای خانواده مخفی بماند، بالاخره کسانی در خانه خواهند بود که بفهمند، چه اتفاقی می افتد، مخصوصا مادران و همسران اولین کسانی هستند که با رصد امور درمی یابند فرزند یا مرد خانواده شان، آن روز چه کرده است.مخصوصا وقتی دستانش چنان پر است که این پری از بغلش هم می ریزد خوب می فهمند او از کجا می آید و طعم کالاها و پول هایی که به همراه دارد چگونه است.مخصوصا وقتی مرد خانه، به خانه دیگران زده باشد یا مغازه دیگران، وقتی صفرهای ناقابل را از حسابی به حساب خویش منتقل کرده باشد، وقتی ناگهانی، خودرویش تغییر می کند و خانه اش بزرگ تر می شود، وقتی... بله، خانواده اولین نهادی است که متوجه این دگرگونی می شود و مادر و همسر نیز اولین کسانی هستند که می فهمند، این باد موافق چگونه و به قیمت چه چیزهایی در زندگی شان می وزد.

پس می توان برای حراست از امنیت جامعه، دفاع را از همان خانه حریف آغاز کرد یعنی جامعه با یارگیری از خانه افراد باید با عناصر امنیت سوز بستیزد و در این راه، حساس کردن اعضای خانواده و انگشت گذاشتن روی آموزه های دینی و فرهنگی و تاکید بر این که لقمه های حرام اگر به سفره ای برسد، آن سفره را هم با اهلش به آتش می کشد می‌تواند اثرگذاری ویژه داشته باشد پس هشدارشان باید داد که به همنشینی آتش و آتش خواری نروند. بیدارشان باید کرد که اگر امروز، کج روی و جرم خویشاوند خویش را نادیده انگارند و خواب چشم را بهانه سکوت کنند، فردا روز این بیماری سکوت و سکون به دیگران هم سرایت خواهد کرد و شاید خود آن ها قربانی اتفاقی شوند که برای دیگران خلق کرده اند. اگر امروز مرد آنان نقاب بر چهره به مغازه این و آن یورش می برد، اگر امروز فرزند آنان، قمه بر کف یقه مردم را می گیرد و به زور داشته هایشان را می ستاند، شاید دیگر روز، کسی دیگر نقاب بر چهره به خانه شان یورش برد و قمه بر کف از آنان زورگیری کند، پس برای این که فردا خود قربانی حادثه نشوند، برای این که امروز، آتش لقمه نگیرند،برای آن که حق دیگران را به انبان خویش نریزند، برای این که انسان بمانند خود جلوی اعضای خانواده را بگیرند چه همان گونه که موفقیت یک عضو خانواده به همه اعضا حرمت و اعتبار می بخشد چهره شدن در جرم یک عضو خانواده هم حرمت همه خانواده را از میان می برد، اگر پدر و مادر قهرمان بودن، برادر و خواهر دانشمند شدن، خوب است اگر همسر و فرزند نخبگان بودن سعادت است،خویشاوندی با مجرمان، مایه ننگ است. پس خود خانواده برای حفظ حرمت خویش به مقابله با اعضای خطاکار خود بپردازد و با طرد هدفمند خلافکاران، آنان را از ارتکاب بزه باز دارد و با همکاری با پلیس، امنیت جامعه را پاس بدارد. این برای همه، حتی خود مجرم بهتر است.

صفحه R06 جامعه (رضوی) ، شماره سریال 17473 ، تاریخ انتشار 881106

 

/ 0 نظر / 108 بازدید