یک رای واریز به حساب ذخیره آخرت

 
 
هر رای

یک خشت

برای خانه ای که باید بسازیم

خانه ای برای زندگی

برای بندگی

برای عبودیت خدا

هر رای

یک خشت

برای خانه ای که حق ماست

هیچ خانه ای

بدون خشت

بدون مصالح

برپا نمی شود

-پس

برباید خاست

آستین بالاتر

خشت باید انداخت

تا بلندای فلک

خانه ای باید ساخت

در خور مردم خویش

خانه ای در دنیا

خانه ای در عقبا

پی فرمان ولی

یا علی(ع) باید گفت

باز برباید خاست

رای باید انداخت

توی صندوقی که

رو به فردا باز است

گرچه امروز را هم

نوبتی آغاز است

حرف آخر این است

رای باید داد

آری رای باید داد

و حقیقت این است

امروز هر رای

واریز به

حساب ذخیره آخرت است....

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1390/12/11 شماره انتشار 18068 /صفحه۹/اجتماعی

/ 0 نظر / 108 بازدید