نماز تماشا در خانه شهدا

 

این دلنوشته ها "عکس نوشت"هایی بود برای گزارش دیدار رهبر انقلاب با خانواده های شدای کرمانشاه

کلمات زلال

قصه غریبی است، تماشا. نماز تماشا که واژه هایش را، از بسم ا... تا سلام، چشم ها ادا می کنند با کلماتی زلال از جنس اشک...

صادق تر از این کلمات را آیا کسی سراغ دارد

کلام خدا

در خانواده ای که خداوند، خود جانشین شهید می شود، در خانه ای که همه چیز بوی خدا می دهد، بالاترین هدیه «کلام خدا» ست که از دست نایب حجت خدا می شود گرفت...

دست های شفیع

هر کدام از خانواده شهدا، سرشار از خاطرات بهشتی. دست هر کدامشان هنوز گرم است از هرم دست هایی که بوی بهشت گرفته اند.

چه خوش عاقبت اند این خانواده ها که با پایداری بر صراط شهیدان در روز حساب و در پل صراط، دست های شفیع دارند...

سرباز کوچک

در مرام ما، کودک کسی است که یا علی(ع) نگفته باشد... حال آن که من، همان روز که ایستادن توانستم، راز یا علی دانستم و امروز به حضور شما آمده ام تا بگویم: اگر چه کوچکم، اما یک سربازم، یا علی!

خط عشق

خط تو، خط یادگار عشق است در آغاز. قرآن، این کتاب هدایت مردمانی که می خواهند در خط عشق، با دو بال تولا و تبری دوباره از زمین پرواز گیرند و به بهشت برگردند...

خدا کند ما هم بتوانیم به آیه ای برخیزیم...

سند عزت

تصاویری از قدرتمندترین سلاح جمهوری اسلامی ! این عکس را دنیا نگاه کند. راز قدرت ما شهدایند، نه بمب های اتم که توان نگه داشتن ابرقدرت شرق را نداشتند و از ابرقدرت غرب هم نگهداری نتوانند، ما اما با سلاح شهادت تا قیامت ایستاده ایم...

خانواده خدا

خانواده شهید، خانواده خداست و خانواده هر کس نگاهی خدایی دارد و چه پرشکوه است این دیدار خانوادگی که یک عضوش نایب حجت خداست و دیگری از جمع عیال ا... این جا بوی خدا، آشناترین شامه نوازهاست.

نگاه کنید!

من هیچ نمی نویسم. عکس ها خود سخن می گویند مثل آیات محکم یک سوره عشق. اصلا هر شهید، یک آیه محکم خداوندی است. یک چراغ راه نیز هم. پس فقط دعوتتان می کنم به دقت به تک تک تصاویر نگاه کنید...

چفیه

بعد از این؛ این  چفیه، سجاده نمازم خواهد شد. بعد از این به یاد خویشاوندان شهیدم و به نیابت از همه شهدا بر این سجاده چفیه، رکعتان عشق را اقامه خواهم کرد...

چفیه ام ناب ترین عطر ولایت دارد

داده، مردی که خودش بوی شهادت دارد

سرخوشم من که در این قحطی عشق

عاشقم بر گل زهرا(س) که شفاعت دارد

طلوع خورشید

احترام آقا به مادران شهدا، «زبانزد» است هر چند از هر زبان که بشنوی نامکرر است. این تصویر اما، نامکرری است از آن روایت و در نگاه آقا، خورشید به احترام مادر شهید طلوع می کند...

 

پرچمدار

شهدا در دوران دفاع مقدس، تمام قد به عزت ایستادند و امروز خانواده شهدا در عصر عاشورایی «دفاع مقدس از هویت و عزت ملی و اعتقادات مستحکم اسلامی» پرچمدار لشکر عشق اند، در رکاب مردی که بوی شهید می دهد.

 

 سلام عشق

اذان را به وقت شیدایی، به افق عشق باید خواند. وقتی خورشید به سلام طلوع می کند و تو در پاسخ با همه جانت باز سلام می گویی:

السلام ای عشق خواهان توایم

هر که باشیم جمله از آن توییم

بیممان از طعنه و از تیر نیست

امر فرما، ما که توفان توییم

 

آقای عزیز!

خانواده شهدا، برای آقا عزیزند و صاحب احترام. آقا نیز برای آنان، جان جهان است و پرچمدار ایمان. گویی شرح حال این است:

مرا عهدی است با جانان

که تا جان در بدن دارم

هواداران کویش را

چون جان خویشتن دارم

 

چه ها که بگویم؟

با خود گفتم، بارها. وقتی شما را ببینم چه ها که نگویم، چه ها که بگویم.

اما، حالا... قصه ام شده است؛ همان که شاعر سرود:

گفته بودم چو بیایی/غم دل با تو بگویم

چه بگویم که غم از دل برود، چون تو بیایی

 

شیران توییم!

شاید کسی حواسش نبود. همه «محو رخ یار» شده بودند.

اما اگر کسی گوش جان می داشت، می فهمید صدای شهدا را که پر از شوق به سلام شکوفا می شدند...

السلام آقا، شهیدان توایم

حکم کن ما مرد میدان توییم

گر چه در قاب زمان ایستاده ایم

در زمین هم شرزه شیران توییم

خراسان - مورخ دوشنبه 1390/07/25 شماره انتشار 17959 /صفحه 10/آینه تماشا

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید