تکریم بازنشستگان و چشم های منتظر

"پیشترها نوشته بودم از پدربزرگ بازنشسته ای که به جای پرتقال گریپ فروت و به جای موز، هویج در سبد میوه می گذاشت، تا سبدش خالی نباشد، و دخترش با چشمانی که سعی می کرد به چشم پدر نیفتد، گره از بغض خود می گشود و ...

"همان دختر، در تماس با نگارنده تاکید کرده بود روزگار بازنشسته ها خوب نیست و گفته بود ما سعی می کنیم حرمت پدر و مادر را حفظ کنیم، حتی سعی می کنیم خانه آن ها کمتر بمانیم؛ اما آ ن ها خود می شکنند بی صدا، می گریند بی صدا و فقر امانشان را بریده است.

"پیشتر نوشته بودیم از زبان یک قلم دردمند که خود را ۵٨ ساله و با «اندک سوادی در حد فوق لیسانس» معرفی کرده بود و با نگارنده به بازخوانی نوشته ها و نانوشته ها پرداخته و آورده بود... ننوشتی پدربزرگی از پشت پنجره بسته به پسر، عروس و نوه هایش نگاه کرد ولی خود را نشان نداد و...

ننوشتی پدر، مادر خانواده را به خانه اقوام فرستاد و در به روی خود بست تا شرمنده دختر جوان و تازه دامادش نشود... . ننوشتی که برخی پدربزرگ ها حتی همین حقوق بازنشستگی را هم ندارند و سبدی ندارند تا به بازار میوه ببرند و خالی بازگردانند و ...

او هم نوشته ها را خوانده بود و هم نانوشته ها را.

"پیشتر از «بحران پرتقال» و «مکر سیب» و «شانتاژ گوجه فرنگی» و «سبدهای خالی» نوشته بودم با نقل این جمله از «مارسل پروست» که «کشف، یافتن سرزمین های تازه نیست بلکه دیدن با نگرش تازه است» از سوی مردم خصوصا بازنشستگان خواهان نگاه تازه به وضعیت معیشت این قشر شدم و ...

"پیشترها نوشته بودیم که بازنشستگان پس از ٣٠ سال خدمت صادقانه نباید هشت شان گرو نه شان باشد و حالا خبرهای خوشی می شنویم که لااقل برای بازنشستگان کشوری و لشکری، قدم هایی برداشته شده است با ترمیم حقوق و حرمت انسانی آنان هم ترمیم شده است. حالا خبرها، خوش است هر چند شاید هنوز هم نتوانند پرتقال بخرند، اما لااقل سبد میوه آنان می تواند میوه های ارزان تر را به خود ببیند و پدربزرگ ها که برای دیدن نوه هاشان لحظه شماری می کنند، می توانند لااقل چند باری آنان را در آغوش بفشرند. حالا سفره آنان رنگ و روی دیگری خواهد داشت و... این اقدام در خور ستایش دولت مردان را قدر باید دانست؛ چه «شکر نعمت نعمتت افزون کند». پس شایسته است این قبیل اقدامات در نظر آید، قدر بیند تا آنان نیز برای برداشتن گام های بعدی برای ارتقای زندگی مردم دل گرم شوند.

" امروز، روزگار بازنشستگان لشکری و کشوری تکانی خورده است با برنامه های دولت، کاری که در خور تقدیر است، اما بازنشستگان تامین اجتماعی هم پدربزرگ اند و عاشق نوه هاشان، مادربزرگ اند و دوست دار این که همه فرزندان هر از گاهی سر سفره شان بنشینند. اینان هم می خواهند سبد میوه ای داشته باشند و سبد غذایی. اینان هم پس از ٣٠ سال خدمت صادقانه باید تکریم شوند و منتظرند تا مسئولان قوای مقننه و اجرائیه، به یاری شان بشتابند و با اصلاح حقوق ها، به معیشت آنان رنگ و بویی بهتر ببخشند...

" بازنشستگان تامین اجتماعی منتظرند، ما هم منتظریم و امیدواریم این انتظار طولانی نباشد تا باز قلم به سپاس بر صفحه کاغذ بریم که دولتمردان! دست مریزاد!!

صفحه 02 اخبار ، شماره سریال 17119 ، تاریخ انتشار 870811

 

/ 0 نظر / 3 بازدید