سلاام! فکر ميکنم برای برون رفت ازوضع موجود به همدلی و عقلانيت مومنانه درهمه سطوح اجتماعي وحکومتی هستيم . والا اگر دور به دست تند روها بيفتد بحرانی فراگير همه جا و همه ارکان مملکت را فرا خواهد گرفت .

/ 0 نظر / 5 بازدید