عامل اصلی طلاق در خراسان رضوی

 

 

یکم: خانه ای که پای بست آن مستحکم و دیوارهای آن قوام دارد و از سقفی قوی در برابر سرما و گرما و برف و باران برخوردار باشد شایسته این است که اهلش به فکر نقش ایوان باشند و به مبلمان و چیدمان آن بیندیشند والا خانه ای که از پای بست ویران است را نه به نقش ایوان حاجت است و نه این نقش و نگار، فرو ریختگی آن را به تأخیر می اندازد. لذا عاقلان همواره اول به فکر ساخت خانه ای محکم هستند و آنگاه به فکر نقش ایوان آن می افتند.قصه زندگی ها هم همین است. اول زندگی را بر پایه درست و با ساخت اصولی و با شناخت باید پی ریزی کرد آن وقت شکوه زندگی صد چندان خواهد شد و نقش های زیبا، زیباترش هم خواهد کرد.

دوم: کسی که مهارت رانندگی ندارد اگر پشت فرمان خودرو بنشیند فاجعه به بار خواهد آورد که هم خودش را از پای بیندازد و هم از دیگران جان و سلامت بستاند. کارگر فاقد مهارت هم کار را به سامان پیش نخواهد برد، پس قبل از آن که فرمان خودرو یا کاری را به کسی بسپریم باید از مهارت او در آن امر مطمئن باشیم. عقل حسابگر آدمی چنین اقتضایی دارد.

سوم: زندگی بدون مهندسی، با افرادی فاقد مهارت هم پر است از چالش ها و پرتگاه ها و تصادف های وحشتناک و کشنده که فقط گاهی خبرهایی از آن در رسانه ها امکان درج می یابد والا بسیارند از این حوادث که لابه لای زندگی ها رخ می دهند و دفن نمی شوند بلکه از انباشت خود زندگی را دفن می کنند و تازه خبری از آن ها هم همه گیر نمی شود. راستی زندگی های به طلاق رسیده و ویران آیا یک زندگی مرده نیست؟

چهارم: برخلاف آنچه برخی ها می پندارند عامل اصلی شلیک به زندگی ها و سم هلاک آوری که «وصل »ها را به «فصل» تبدیل می کند، «اقتصاد» نیست. بنا به گفته مدیرکل امور زنان استانداری خراسان رضوی ۶۰ درصد از طلاق ها در استان به دلیل نبود آگاهی از مهارت های انتخاب همسر و فقر آگاهی از هندسه زندگی است.واقعیتی که باید آن را پذیرفت، چه وقتی عامل ۷۰ درصد از تصادفات رانندگی نه خودرو نه جاده بلکه عامل انسانی است، در تصادفات زندگی هم ماجرا همین است، عامل اقتصاد، به اندازه خودرو نقش آفرین است و دیگر عوامل هم به اندازه جاده، اما عامل اصلی نبود مهارت های زندگی است والا اگر این مهارت وجود داشته باشد گذر از کوچه های دشواری، آسان است و افراد بزرگ از دشواری ها، آسانی، از کمبودها برخورداری و از «تنگ روزگاری ها»، گشایش ساخته اند.

پنجم: پس برای قوام نهاد خانواده باید چنان که فاطمه رحمانی می گوید: برای تحکیم بنیان خانواده، تعمیق باورهای دینی و توانمندسازی زنان در حوزه خانواده، تلاش کرد، تدابیری اندیشید و به کار بست تا طلاق روی نمودار معکوس هر روز به صفر نزدیک تر شود و زندگی ۲۰ بگیرد.

صفحه R01 اخبار (رضوی) ، شماره سریال 17295 ، تاریخ انتشار 880402
/ 0 نظر / 98 بازدید