فاجعه اي كه در استان ها رخ مي دهد كراك به جاي ترياك

ذائقه هاي پرخطر، رفتارهاي پرخطر را هم دارد. وقتي كه ذائقه ها به سمت پرخطر تغيير پيدا مي كند بايد منتظر بروز رفتارهاي پرخطر هم بود. يعني حالا كه ذائقه معتادان از موادمخدر سنتي به صنعتي گرايش يافته و «كراك»، جانشين«ترياك» شده است بايد شاهد«رفتار كراكي» به جاي«رفتار ترياكي» باشيم. وقتي كه در استان سمنان در كنار كشف مثلا ٢ كيلو ترياك، ١٥ كيلو كراك كشف مي شود، وقتي از ديگر مناطق خبر از تغيير ذائقه معتادان به ميان مي آيد. وقتي مصرف مخدرهاي صنعتي زن و مرد نمي شناسد، وقتي... بايد منتظر رفتارهاي متناسب با اين بيماري ها بود.
انتظار كه نه، گاه متأسفانه بايد چشم بازكرد و رفتارها را ديد. مسئله اي كه بسياري از مسئولان را به تامل وا داشته و بسياري را هم بر سر فريادآورده است كه آي مردم، دارد فاجعه اي رخ مي دهد. فاجعه كه تنها زلزله بم و سيل گلستان و خشكسالي خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان نيست. فاجعه، گسترش توزيع و مصرف مخدرهاي سنتي و صنعتي هم هست. فاجعه هجوم روان گردان ها به روح و روان نسل جوان ما هم هست. فاجعه شبيخون به غيرت و اراده فرزندان اين سرزمين هم هست، فاجعه بمباران تبليغاتي ابزار ناتوي فرهنگي هم هست. فاجعه هماني است كه رستم زاده، معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي آذربايجان غربي مي گويد؛ «متاسفانه كشور ما علاوه بر روند جهاني گسترش ايدز و قرص هاي روان گردان در معرض توطئه استكبار جهاني نيز قرار دارد»فاجعه، هماني است كه سرهنگ رشيدزاده، رئيس پليس مبارزه با موادمخدر آذربايجان غربي مي گويد كه طي بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد كه ١٢٠ رسانه خارجي روزانه هفت ميليون كلمه عليه نظام جمهوري اسلامي برنامه پخش مي كنند كه به نوعي مي خواهند با تبليغات تحريك كننده قرص هاي اكستازي را با نام هاي نيروزا و شادي آور براي جوانان و دانشجويان موجه تعريف كنند.وي افزود: تعداد يك ميليون و ٢٠٠ هزار نفر آمار رسمي معتادان و ٨٠٠ هزار نفر معتاد تفنني در سطح كشور وجود دارد؛ به طوري كه سالانه ميزان ٧٥٠ تن موادمخدر در ايران مصرف مي شود كه اين ميزان مصرف در كشور ايران يك آمار تكان دهنده است.فاجعه آن است كه دكتر حسيني، عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه مي گويد آمار نشان مي دهد كه در حال حاضر به ازاي مصرف اكستازي توسط يك مرد، يك زن به صورت يكسان از قرص هاي اكستازي استفاده مي كند.اين در حالي است كه اين ميزان در گذشته ١٠ مرد به ازاي يك زن بود و زنگ هشداري است به تمامي آحاد جامعه كه آگاهي خود را در اين زمينه افزايش دهند و بتوانند به نوعي طاعون نوين قرن را ريشه كن كنند.فاجعه يعني اين؛ بالا بودن آمار بيكاري، در دسترس بودن قرص ها و كمبود امكانات اوقات فراغت و برنامه هاي هدفمند و... فاجعه  يعني غفلت، يعني بي توجهي، يعني دست روي دست گذاشتن، يعني...فاجعه، حكم مي كند، حتي اگر علاج واقعه قبل از وقوع ممكن نشد، بعد از وقوع با همه وجود و به شكل فوق العاده با آن به مقابله برخيزيم و از همه ظرفيت ها و توانمان استفاده كنيم تا بتوانيم از فاجعه رهايي يابيم...(ص-۶)

/ 0 نظر / 108 بازدید