عمق استراتژیک تا قلب مردم

عمق استراتژیک تنها در جغرافیای سیاسی تعریف نمی شود، می شود آن را در جغرافیای قلب مردم هم یافت، عمقی که به جرأت می توان گفت فقط در اختیار معدود رهبران است و بسیاری از قدرت های نظامی و اقتصادی و حتی سیاسی از آن بی بهره اند، چه دایره قدرتشان تا برد سلاح هایشان یا پهنه اثرگذاری اقتصادی شان محدود است. اما عمق استراتژیک رهبر جمهوری اسلامی، اگر به لحاظ جغرافیایی محدودیت داشته باشد به لحاظ ایمانی و عاطفی و علقه های عشق و دلدادگی محدودیت ندارد. این را می شود با مرور آنچه پس از بستری شدن ایشان اتفاق افتاد، به راحتی دریافت که این عمق استراتژیک تا قلب مردم امتداد دارد. نه تنها مردم ایران که بسیاری از مردم مسلمان و حتی غیرمسلمانان آزاده جهان نیز این روزها، این «عمق استراتژیک» را سرمه کردند و به چشم قدرت های جهانی کشیدند تا بگویند؛ «قدرت» را در جهان امروز، نه تفنگ ها و دلارها که عشق می سازد و چقدر حقیرند در این حوزه بسیاری از زورمداران و چقدر دست شان خالی است از عاطفه ای که دل ها را زلال می کند و دست ها را پی دعا به آسمان می فرستد. آری عمق استراتژیک اینجاست قلب مردم. «قدرت» هم این جاست؛ همراهی مردم. هر کس این روزهای جمهوری اسلامی را دید، هر کس خبرها را منصفانه شنید، هر کس فهرست نام ها را خواند، دید که عاطفه و عشق مردم، آنقدر قوی است که اختلاف های سیاسی را، می شوید و با خود می برد، تا نسیم که به همدلی برخاست، همگان برادرتر از روزهای پیش شوند. هر کس گوشی برای شنیدن داشت، آوای خوش «سمفونی» را شنید که به وحدت می نواخت. از حضور سراسر عاطفه و احساس آیت ا... هاشمی رفسنجانی و خمینی های جوان، تا حضور پرمعنای مراجع عظام تقلید تا نمایندگانی که از بیوت آیات عظام، قاصد سلام و دعا برای سلامتی رهبر انقلاب بودند، تا رهبران جریان های سیاسی مختلف که نماینده جریان فکری خود بودند تا مسئولین عالی دولت های پیشین، تا دولت امروز، تا هنرمندان و ورزشکاران و شاعران و... و تا میلیون ها نفر که اگر امکان عیادت نداشتند فرصت ارادت را با برگزاری دعا و مناجات قدر دانستند. حتی فضای مجازی هم پر از دلنوشته هایی بود که از حقیقت دلدادگی شان به رهبر انقلاب حکایت می کرد و جالب تر این که در این فضا هم کسی به «ناهمدلی» به «نامهربانی» کلیک نمی زد، هر چه بود، کلمه هایی بود که کنار هم می نشست تا سمفونی همدلی و یکدلی بنوازد. تا «عمق استراتژیک» انقلاب و رهبرش در قلب ها به تماشا گذاشته شود. تا دنیا بداند ایران با همه سلایق و جریان های سیاسی اش، به وقت خود، نه همدل، که یکدل می شوند و میلیون ها دل در فراسوی مرزها هم با خود همراه دارند و این یعنی عمق استراتژیک!

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1393/06/25 شماره انتشار 18786 /صفحه 16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 94 بازدید