صراط مستقیم شهدا، دور برگردان ندارد

به یاد ۱۷۵غواصی که دست بسته قنوت شهادت خواندند

روز به روز بر این باور استوارتر می شوم که هرکس می خواهد ما را بشناسد و ابعاد دفاع مقدس ما را بفهمد، عاشورا را بخواند؛ حتی به خود و قلمم جرأت می دهم و می نویسم هرکس می خواهد عاشورا و کربلا را بفهمد، دفاع مقدس ما را بخواند که شرابه ای از خورشید عاشورا بر آن افتاد و آن را از همه جنگ های جهان متمایز کرد؛ برای این ادعا هم هزاران گواه وجود دارد و آخرینش همین ۱۷۵ غواص شهیدی هستند که پیکرهای مطهرشان با دست های بسته در منطقه عملیاتی کربلای ۴ کشف شد و به گفته سردار باقرزاده با دست بسته زنده به گور شدند. آری اینان حجت باهر، برهان قاطع و سجل معتبر این اعتقاد هستند که میان ما و کربلا رازهای پرشکوهی است چنانکه در کربلا، یزیدیان درنده خویی را به گلوی نازک علی اصغر بزرگ رساندند و ددمنشی را به گوشواره ربایی از دخترکی ۳ ساله و سبعیت را به اسب تاختن بر پیکر شهدا، در کربلای ما نیز کم تانک نتاختند بر پیکر شهدا و کم اسرای دست بسته را زنده به گور نکردند و آخرین گواهش ۱۷۵ غواص شهیدی هستند که خیلی ها را به تأمل واداشته اند. آری مظلومیت مردان رزمنده ما نیز ریشه در کربلا داشت و دارد هنوز و همیشه، پس تا تاریخ هست و تقویم ها ورق می خورند، حقانیت این شهیدان روز به روز روشن تر خواهد شد. مطمئن باشید اما مسئله این است که خود ما چه می کنیم امروز؟ آنان با دست های بسته بر میثاق خویش ایستادند و هر کدام به پرچمی در اهتزاز برای عزت این ملک تبدیل شدند، ما، اما، چه می کنیم با دست های باز و زبان های باز و چشم های باز؟

دست هایمان چه طعمی دارد؟ زبان مان چه و نگاهمان چه؟ آیا بوی شهید می دهد رفتار ما یا- خدای نکرده- چنان دست به اختلاس و ویژه خواری و ویژه خواهی و کم کاری و بدکاری و... آلوده داریم که بیشتر بوی دست کثیف آنانی می دهد که اینان را زنده به گور کرده اند؟ ببخشید. اوقاتتان تلخ نشود، شاید هم با یک شیرینی کاذب، کام جان خود را تلخی زدایی خواهید کرد اما یادتان باشد، یادمان باشد «قرار ما این نبود» این نبود که آنان بروند و جان خود را فدای عزت این ملک انقلابی و آرمان ها کنند و سلامت و آزادی ما را حفظ کنند، ولی ما به روی آرمان های آنان شمشیر بکشیم. قرار این نبود که در مسیر شهدا که صراط مستقیم الهی است، دور برگردان ایجاد کنیم و برگردیم به باورهای پیشین و کردارهای پیشین و... قرار این نبود مطمئن باشید و باشیم وقتی ما با آرمان شهدا که عدالت و آزادی و صداقت و سعادت خواهی برای همه مردم بود به هزار شیوه، پنجه درمی اندازیم و برای نادیده ماندن- اگر نگوییم نابودی- آرمان های شهدا می کوشیم (یا کوشش هایمان چنین نتیجه می دهد) معلوم نیست با کسانی که شهدا را زنده به گور کردند، فرق داشته باشیم و... بگذریم. بازگشت این ۱۷۵ شهید و دیگر یارانشان باید ما را به تأمل وادارد که «امروز» بر سر آرمان های شهدا چه می کنیم و امروز کجا ایستاده ایم و... باز هم بگذریم. این قلم قصد تلخ کردن کام برخی ها را دارد انگار، اما... نه، جلویش را گرفتم هر چند باز فریاد می زند:در صراط مستقیم شهدا، دور برگردان باز نکنید...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/07 شماره انتشار 18982 /صفحه7/پلاک عزت

/ 0 نظر / 102 بازدید