گل بزنیم حتی در دقیقه ۹۰

 
چند سحر، بیشتر به پایان ماه رمضان نمانده است. ماهی که مبارک است و سرشار از کرامت، «شهرا...» نام گرفته است و سوغاتی چونان برکت و رحمت و مغفرت برای بندگان خدا به ارمغان می آورد و آورد هم. بندگان هوشیار حضرت علیم و حکیم و بصیر، با درک فرصت، دامن دامن سوغات برچیدند از خرمن فیض دوست و سبدسبد هدیه به خانه بردند تا روشنا و قوت جان خویش را برای یک عمر ذخیره کنند و آنانی را که همت کمتر بود شاید بهره یک ساله برگرفتند و ...

اما کسانی هم بودند و بودیم که چشم نشدیم به بزرگی خداوند و نگاهمان به همین دست های کوچک خودمان بود، پس توشه ای که باید برنگرفتیم و ...

اما هنوز چند سحر باقی است و چند روز و شب و هنوز فرصت هست که شبی چند سفره نشین افطار شویم. هنوز وقت هست که دست زنیم در دامن پرفیض ازلی و توشه ابدی برگیریم.

به هر حال گل های دقیقه نود هم خیلی وقت ها باعث پیروزی می شود و هوشمند کسی است که تا آخرین لحظه برای زدن گل تلاش کند و برای برداشتن توشه بکوشد پس به هوش باشیم و از فرصت باقی، بهره بریم و به غفلت برگزار نکنیم این چند روز باقی مانده را که «الفرصة تمّرمرالسحاب» کلام هشدار دهنده و هوشیارکننده معصوم است تا «دم غنیمت» شماریم و «دل» بدهیم به آستان دوست و «دست» بگشاییم، به گره گشایی از کار مردمان که «در» می گشاید از آسمان.

بیاییم و راز بگشاییم از رمضان که رمز هر لحظه اش عروج است و تعالی اخلاقی و ارتقای بندگی. پس بندگی کنیم حضرت خداوند را و دریابیم اگر در عصرهای گذشته و میان نسل های گذشته، حرف از انکار خدا بود و به کفر و شرک می انجامید، امروز حرف از انکار بندگی است که باز هم به کفر می انجامد. اما ایمان به بندگی، از جنس ایمان به توحید است و سرفراز می کند انسان را و بهشت را «جان نشین» او می کند و «جان و جسم» او را بهشت نشین. بندگی است که پر آزادی می دهد و فرصت پرواز رهایی.

بندگی است که انسان را تا چنان اوجی می برد که «قدر از ملائک افزون می کند» و او را به «قدرشناسی خویش» هم کمال می دهد. پس دم غنیمت داریم و به «آنی»، جهان خود را بهشتی بسازیم.

چند سحری بیشتر به پایان رمضان نمانده است و باید که از همین فرصت چنان بهره گیریم که لااقل یک سال، شیطان نتواند در ذهن ما و جامعه ما بذر وسوسه بیفشاند و بهره گناه برگیرد. باید در همین چند روز باقی مانده چنان خود را «رویین تن» و «رویین جان» کنیم که وسوسه آن خناس پلید، مثل بذر «سترون» هیچ رویشی برایش نداشته باشد...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1392/05/13 شماره انتشار 18469 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 87 بازدید