مراقب دزدها باشيد!

او چندمين نفري است كه از ماجراي فيوجي ها برايم مي گويد كه گفته مي شود عامل سرقت هستند، آن هم در لباس مامور، مي آيند و گاه حتي به عنف، سرقت مي كنند، بذر ناامني و دلشوره مي كارند، مال مردم را برمي دارند و مي روند. آن هم به اشكال مختلف و تحت عناوين گوناگون.
او مي خواست كه به مردم هشدارباش بدهيم و بانگ برداريم به هوشيارسازي كه مردم مراقب باشند وحتي مراقب كساني كه با عنوان مامور به سراغشان مي روند او مي گفت يادتان هست سال قبل ماجراي سارقان پژوسوار را كه مي آمدند و به عنوان مامور و سر راه مردم قرار مي گرفتند و مي گفتند ما به شما مشكوك هستيم و سپس به بهانه بازرسي و يا بازبيني چك پول هاشان كه تقلبي است يا نه، از آن ها سرقت مي كردند ومي گريختند و تا روزي ديگر و طعمه ديگر. تا روزي كه به دام افتادند، اين گذشت و باز قصه جور ديگري دارد تكرار مي شود و اين هوشياري عمومي را طلب مي كند.
" يادم هست و ياد شما هم نرفته است كه بارها و بارها مسئولان امر به تذكر و هشدار گفته اند مواظب اموالتان باشيد و مخصوصا مراقب باشيد كه شايد سارقان تحت عناوين موجه به سراغتان بيايند.
پس حتي اگر به عنوان پليس، ماموران فلان نهاد و مامور مبارزه با مواد مخدر و... به شما مراجعه كردند و يا در خانه شما آمدند، اول از آن ها كارت شناسايي، برگه ماموريت، حكم يا هر چيزي كه هويت آنان را تاييد مي كند بخواهيد و حتي در مواردي كه با امتناع آنان مواجه شديد يا به هر دليل به آن ها مشكوك شديد، سريعا با ١١٠ تماس بگيريد تا واقعه قبل از وقوع، علاج شود.
" قرار نيست براي هر خانه و همراه هر فرد، يك پليس باشد تا از او مراقبت كند بلكه ما، هر كداممان با رعايت نكات ايمني و مراقبت از اموال خود با حفظ هوشياري، بايد پليس خويش باشيم و با هزينه كردن اندكي هوشياري، جلوي خسارت هاي سنگين مالي و معنوي و روحي را بگيريم. پس چنان كه در زمستان با پوشيدن لباس گرم از خويش مراقبت مي كنيم تا سرما نخوريم و مجبور به پرداختن هزينه هاي درمان نشويم، بايد با تقويت هوشياري و ارتقاي دقت، از بروز حوادث جلوگيري كنيم.
" نكته اي كه مي ماند اين است كه ماموران واقعي و پليس و... هم با ارائه مدرك قانوني هنگام مواجهه با مردم، فرهنگ سازي كنند تا فرداروز، سارقان با جعل هويت آبروي آن ها را نبرند. پس آنان در برابر درخواست حكم و كارت شناسايي و... از سوي مردم، اين را توهين ندانند بلكه تكريم خويش بدانند ونحوه عملكرد خود را به گونه اي مهندسي كنند كه ديگران به جعل و قلب نتوانند در قامت مامور در چشم مردم بنشينند و حرمت آنان را بشكنند.(ص -اول رضوی)

/ 0 نظر / 93 بازدید