هیاهوی خاموش مرگ!


 

«قاتل نامرئی»، می آید بی صدا، می کشد بی صدا و در هیچ محکمه ای هم پاسخ گو نیست و باز هم می ماند بی صدا هر چند غریو صدای عزاداران مقتول به آسمان برخیزد! قسمت تلخ ماجرا این جاست که اگر قرار باشد محکمه ای هم تشکیل شود، آن که باید در جای متهم بنشیند و دادنامه بشنود در بسیاری از مواقع خود مقتول است، گویا دو نقش توامان برعهده داشته است؛ هم قاتل و هم مقتول. حالا به قصور و تقصیر یا هر دلیلی، فرقی نمی کند، مهم فاجعه ای است که اتفاق افتاده است، مهم جانی است که ستانده و زندگی است که پرپر شده است مهم ابری است که بر باغ زندگی یک قبیله سایه سیاه گسترانده است. اما ... راستی فکر کرده اید چرا ما در برابر این دشمن جان، چنین بی تفاوت هستیم؟ به گمانم، فکر می کنیم، مرگ فقط برای دیگران است و قاتل نامرئی هم فقط به سرای دیگران راه دارد و او را از ما نشانی در دست نیست تا بجوید و به خانه ما در آید و ما خود که خبر خوانان حوادث هستیم، فردا روز خود به خبر حوادث تبدیل شویم تا باز دیگران بخوانند و فقط بخوانند و باز پند نگیرند! راستی شما هم این روزها صفحات حوادث روزنامه ها را خوانده اید؟ خبرهای قاتل نامرئی را چطور؟ هیچ به این فکر افتاده اید که لوازم گازسوز خود را کنترل کنید و لوله دودکش بخاری و آبگرمکن را وارسی کنید تا مسدود نباشد؟ یادتان هست در خبرها، علت حادثه، مسدود بودن لوله های دودکش بوده است، آیا این همه خبر کافی نیست برای این که قبل از وقوع فاجعه به علاج کار برخیزیم؟ بنابراین باید توصیه های ایمنی را جدی گرفت، باید مهارت های زندگی سلامت را در خانه به عمل درآورد. باید قبل از آن که قاتل نامرئی پا به خانه ما بگذارد، ما امکان آمدنش را به صفر برسانیم، یادمان باشد این قاتل با کسی شوخی ندارد. جدی نگرفتن توصیه های ایمنی، مساوی است با خطرات جدی که در بسیاری از مواقع به مرگ فرد سهل انگار منتهی شده است تا خود مقتول، در نقش قاتل هم ظاهر شده باشد. پس لطفا خبرها را که می خوانید، عبرت بگیرید تا مبادا خود به عبرت دیگران تبدیل نشوید. بیایید از آن هایی که به امتحان روزگار دچار شده اند تا درس بگیرند، تجربه بیندوزیم و بی آن که در امتحان مردافکن روزگار خرد شویم درس بگیریم و ... حرف آخر این که خطر قاتل نامرئی را جدی بگیریم، توصیه های ایمنی را نیز هم و از ابزار گازسوز استاندارد و سالم استفاده کنیم، اگر وسایل با مشکل مواجه است به افراد خبره مراجعه کنیم، یادمان باشد، ما همه کارها را نمی توانیم انجام دهیم و باز یادمان باشد اگر وسایل مشکل دارد، همین امروز اقدام کنیم و کار بهسازی آن را به فردا وانگذاریم که خبرها گواهی می دهد خیلی وقت ها، خیلی زود دیر می شود و فردایی در کار نیست پس اگر طالب فردا هستیم، همین امروز اقدام کنیم.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17170 ، تاریخ انتشار 871012
/ 0 نظر / 89 بازدید