سر بی درد !

یادداشت روز سلام! در این یادداشت از سرهایی سخن رفته است که برای دستمال درد می کند. و اینکه به سری که درد نمی کند باید دستمال بست که درد بکند! از مردم خوبمان هم متشکرم که اهل مهربانی هستند و انسانیت را قدر می دانند.

/ 0 نظر / 4 بازدید