سرفرازی غزه پیروزی انسانیت


" این پرچم، نماد نفرت است. ستاره شش پری که خورشید را زخم می زند، پرنده را به مرگ می کشاند تا پرواز از یادها برود. آزادی خواهان دنیا، امروز این پرچم را نماد نفرت، نشان ظلم و علامت نژادپرستی می دانند و بر آن پای می کوبند.

" غزه پیروز است. حتی اگر همه اهل غزه به شهادت برسند. نگاه کنید به سرتاسر جهان. ببینید هرجا آزاده ای هست، قامت کشیده به حق خواهی، مظلومیت معصومانه کودکان غزه را فریاد می کند. هرجا روشن اندیشی هست قامت کشیده برای متجاوزان صهیونیست مرگ می خواهد و می خواند.

" محرم امسال، عاشورای امسال، نشان داد که درس عاشورا، یک درس شیعی تنها نیست بلکه مشق حق خواهی است، مگر نه این که امام حسین هل من ناصر ینصرنی را در آخرین لحظه حیات سرود و جبهه تازه ای را به روی یزید گشود؟ امروز هم هر شهیدی که به خاک می افتد، جبهه تازه ای به روی صهیونیست ها باز می شود و هر کودکی که «اصغروار» به شهادت می رسد، به «دلیل بزرگ» باطل بودن صهیونیزم بدل می شود.

" امروز، فریاد جنگ نه، زنده باد غزه ، مرگ بر اسرائیل، دیگر تنها به زبان عربی و فارسی نجوا نمی شود بلکه به هر زبان زنده جهان و از گلوی آزادگان فریاد می شود. امروز در آمریکا، انگلیس، فرانسه، ترکیه و در هر کجای دیگر، حتی خود رژیم صهیونیستی، به همه زبان های زنده، غزه با عزت فریاد می شود و جنگ و جنایت دژخیمان بانفرت.

" امروز غزه تنها نیست. فلسطین تنها نیست. هر روز یارانش بیشتر می شود. امروز این رژیم صهیونیستی است که تنهاتر می شود. حتی در خانه های پدری خود، در آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، نروژ و... هر جای دیگر.

" مهم نیست اوباما، با ما نیست، باغزه نیست، با مظلومان نیست. بگذار او به کار سخت یافتن یک سگ برای دخترش باشد که از انتخاب وزیر برای ایالات متحده سخت تر شده است. بگذار اوباما، سگ های رها و هار صهیونیزم را نبیند و برای سنگ ها نقشه بکشد، آزادی خواهان آمریکا اما، برای یاری غزه فریاد می کشند.

" فرقی میان اوباما و بوش نیست. چنان که میان اولمرت و شارون، اما این بار مردم هستند که فریاد می زنند. مردمند که پرچم صهیونیزم را و هر که در جنگ با انسانیت در کنار اوست زیر پا له می کنند و به آتش می کشند.

" امروز، پرچم فلسطین، عزیزترین روزهایش را تجربه می کند، این پرچم تنها نشان فلسطین نیست، نشانه حق خواهی و بیدادستیزی است. علامت آزادگی است نسیم این روزها با کرامت به پرچم فلسطین می وزد.

صفحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17178 ، تاریخ انتشار 871025

 

/ 0 نظر / 98 بازدید