سخاوتتان جهان را نجات می دهد

در محضر حضرت جواد الائمه(ع)؛
 
  شما را جواد می خوانند یا محمد بن علی! این را از همان سال های نخستین حیات تقویمی تان، ثبت تاریخ کرده اند، که  همه می دانند و می دانیم که دلیل ملقب شدن حضرت تان به جواد، کثرت بخشش و احسانتان به مردم بوده است و خواهد بود. این را در اوراق دفتر تاریخ، خوانده ایم که، حضرت جواد(ع) از همان سال‌های اولیه زندگی، به سخاوتمندی معروف و زبانزد بوده اند. هنگامی که پدرشان در خراسان بودند، اصحاب، ایشان را از در فرعی خانه خارج می‌کردند تا با افراد کمتری مواجه شوند که برای دریافت کمک گرد خانه‌اش تجمع می‌کردند. بر پایه این گزارش، حضرت رضا(ع) نامه‌ای به فرزند خویش نوشتند و به او سفارش کردند تا به حرف کسانی که به او می‌گویند از در اصلی رفت و آمد نکند، گوش ندهد. امام رضا(ع) در این نامه به فرزندشان سفارش کرده بودند که: «هر وقت می‌خواهی از خانه خارج شوی، مقداری سکه طلا و نقره همراه داشته باش. هیچ‌کس از تو درخواستی نکند، مگر این که چیزی به او بدهی». تاریخ، این گزارش را می دهد و من – حتی اگر تاریخ هم نگوید- می دانم جود، چنان در جان شما جاری است که جز «جواد» نمی شد برای تان لقب نوشت. آقای من! شما را جواد می خوانند و من در این نام خدایی، ظهور شأن کرامت و بخشندگی حضرت خداوند را می بینم و دست تمنا بلند می کنم و می دانم که خالی باز نخواهد گشت. می دانم هیچ کس نخواهد توانست میان دست من و دامان بلند حضرت تان، فاصله اندازد. هیچ کس نخواهد توانست شما را از دسترس ما مردمان نسل ها و اعصار بعد، دور کند. من شکوه نامه امام رضا(ع) را در نام بلندتان، جاری می بینم و می دانم، همان طور که آن روز از در اصلی خانه به کوچه می زدید تا دست های خالی اما پر تمنا را اجابت فرمایید امروز هم دامن سخاوتتان، جهان را کفایت می کند. مولای من، اگر آن روز افرادی بودند که شما را از در دوم خانه بیرون می بردند تا مسکینان، کمتر به شما برسند، امروز اما آنان و همه کسانی که به هر نیت می خواستند میان شما و مردم حائل شوند، مرده اند اما شما هستید، حی و حاضر، سمیع و علیم و بصیر، ما هم رسیده ایم از دل قرون و اعصار و دست دراز داریم به تمنا و می دانیم اجابتمان خواهید فرمود که شما را نامه حضرت پدر، هنوز و همیشه نقشه راه است. ما را به صلح و سلام و سلامت و سعادت و هرچه زیبایی است اجابت خواهید فرمود که چشمان به باران نشسته در شهادت شما، باید که به اجابت برسد.
 
خراسان رضوی / شماره : 3645 / سه شنبه ۳۱ مرداد-۱۳۹۶
 
 http://khorasanrazavi.khorasannews.com/?nid=19615&pid=5&type=0
/ 0 نظر / 86 بازدید