آخرین نماز عشق

 

نه مأذنه ای بود

و نه گلدسته ای

اما اذان به آسمان می رسید

در آن صحرا

که قرار بود نماز

-این عاشقانه ترین تغزل-

برای آخرین بار

به امامت حسین(ع) اقامه شود

حنجره موذن

گلدسته شد

مأذنه شد

تا خاک

-این خاک برگزیده-

مسجد شود 

 برای آخرین نماز حسین(ع)

...والله اکبر

حجت خدا در نماز شد

و نماز حقیقت خود را به تماشا گذاشت

و از آن سو

بن سعد ملعون

و شمر

و همه باطل کرداران دریافتند

این نماز 

 آن ها را در هم می شکند 

 پس به تیر برخاستند

تا نماز را بشکنند

نماز حسین را-علیه السلام-

تیرباریدند

اما مردانی

به شکوه شهید

جان سپر کردند

در باران تیر

تا به سلام برسد

آخرین نماز

و چه پرشکوه بود

نماز در زیر باران تیر 

 ... والسلام علیکم و رحمة ا... و برکاته 

 که از لبان نورانی امام(ع) جاری شد 

 تنی چند از یاران 

 با شهادت جاری شدند 

 و هنوز هم جاری اند

و اذان گوی نماز حقیقت

که اگر اقامه شود

جان و جامعه و جهان

از هر چه نازیبایی است

-به هر نام و هر نشان-

پاک می شود

نه مأذنه ای بود

و نه گلدسته ای

حنجره موذن اما

گلدسته شد

مسجد عشق را

و صدای اذان تا آسمان رسید...

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1391/08/30 شماره انتشار 18273 /صفحه۷/فرهنگی

/ 0 نظر / 105 بازدید