شهید کاوه اسوه ای برای همیشه

به مناسبت 11 شهریورماه سالروز شهادت فرزند دلاور کردستان
 «باید هریک از شما امر به معروف و نهی از منکر نمایید، وگرنه شرورترین افراد بر شما تسلط یافته و آنچه خوبان شما، دعا و نفرین کنند مستجاب نخواهد شد.» این سخن امام رضا علیه السلام است خطاب به همه آدم ها در همه عصر ها. دوباره می خوانم این روایت راهنما را، نسیمی در ذهنم وزیدن می گیرد و غبارهای غفلت را کنار می زند و چهره روشن یکی از نماد های عینی «امر به معروف و نهی از منکر» را به تماشا می گذارد؛ شهید محمود کاوه، که مراحل امر به معروف را تا پنجه در پنجه شدن با «منکرات مجسم» پیمود تا اجازه ندهد سرنوشت مردم مظلوم کردستان را «اشرار» بنویسند. اجازه ندهد گرده مردم زیر بار سلطه آنان خرد شود. اجازه ندهد ناموس مردم زیر بمباران نگاه شیطانی و دست های آلوده درهم بشکند. آری شهید محمود کاوه در فرآیند این کلام امام رضا (ع) بود که اسلحه برداشت و الا اگر ماجرا چنین تلخ رقم نمی خورد و اگر «منکرباوران» به نصیحت خیر خواهان، به کلام رهگشای امام، به سخن متین چمران و... گوش می سپردند و «امر به معروف» همه را سر سفره نیکی می نشاند، فرصت «معرفت» آموزی و مشی «معروف» فراهم می شد ،مطمئن باشید میان دست کاوه و تفنگ فرسنگ ها فاصله بود که جنگیدن هم در کردستان و هم در جبهه دفع شر صدام و بعث عراق نه انتخاب که تصمیم ناگزیر ما بود؛ ما هر گز «جنگجو» نبودیم بلکه «زندگی خواهان» رزمنده ای بودیم که برای حراست از صلح و زندگی می جنگیدیم. جنگ ما برای «نهی از منکر» بود. برای جلوگیری از نشر زشتی ها. این را هم امام رضا(ع) تعلیم مان فرموده بود که برای باز بودن راه زمین و آسمان، برای اقامه دعا و استجابت آن باید امر به معروف کرد و جهاد اوج امر به معروف و نهی از منکر است.در این ساحت نیز سردار شهید کاوه ترجمان تجسم یافته این سخن امام رضا (ع) در شرح مومنان بودکه: «مؤمن کسی است که چون نیکی کند مسرور می شود و چون بدی کند، استغفار می کند.» و همرزمان شهید گواهان عادل ماجرایند که کاوه وقتی منطقه ای را از لوث وجود باطل کرداران آدمکش آزاد می کرد، وقتی نگاه غمزده مردم را در آستانه شادی می دید و قتی گستره سلامت را برای زن و فرزند مردم امن می کرد، سر از پا نمی شناخت. او شاد بود به شادی مردم و لب های نجیبش هدیه لبخند داشت در برابراهالی آن سامان. با این همه اگر تیری از تفنگ رزمندگانش شلیک می شد و به خطا دیوار خانه ای را می خراشید، نگاه به شرم داشت و زبان به عذر خواهی و استغفار و...

این ویژگی ها بود که کاوه سردار غیرتمند اسلام را در جایگاهی می نشاند که نگاه به او دیده را به سوی حرم امام رضا (ع) می کشاند که او شاگرد مکتبش بود و زندگی «کم طول» اما «پر عرضش»، حیات «کوتاه زمان» اما «بلند اثرش» ساحت انجام وظیفه بود و باز شرح عملی این کلام امام رئوف(ع) که «هر کس وظایف خود را نسبت به مؤمنان انجام دهد خداوند و فرشتگان به او مباهات می کنند.» محمود کاوه با عمل مومنانه، فخر زمین و مایه مباهات زمان بود و با شهادت چنین نیز ماند....

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1394/06/11 شماره انتشار 19059/صفحه اول سراسری/اول و6/فرهنگی

/ 0 نظر / 94 بازدید