شب های قدر را به دعا قدر بدانیم

 
آسمان جای دوری نیست، اگر پس از بارانی که از چشم ها بر دل فرو می بارد، دست به آسمان برداریم، می شود فاصله زمین و آسمان با یک انسان گره بخورد، وقتی دست به دعا بر می دارد، وقتی چنان حضرت خداوند را می خواند که از آن حضرت آموخته است، وقتی این دعا اجابت شود که اصلا اجابت دعا، خود دعاست فرصتی است برای خدا را صدا زدن و مگر اجابتی از این بالاتر هست که تو یارب بگویی و او به مهر و حکمت مدام این فرصت را تمدید کند، صدایت را بشنود و باز مشتاق باشد برای یارب گفتنت.این که لب به دعا باز می کنی و دست به دعا بلند، یک اتفاق نیست، یک اتفاق نیست، یک اتفاق نیست، شرح نورانی یک تقدیر مبارک است که حضرت حق خود برایت مقرر فرموده است و گر نه این بود ما کجا بودیم و فرصت صدا زدن رب الارباب کجا؟این شب های قدر، خود اجابت است، خود اجابت است، خود اجابت است، پس ای آدم های اجابت شده در این لحظه های نورانی و روحانی، برای هم دعا کنید و برای همه نیز هم. دعا کنید زمین و زمان رنگ خدا بگیرد و همه پلشتی ها، از جان و جهان آدمیان به در شود و خود نیز برخیزیم برای خانه تکانی از جان، که اگر همه جان ها خانه تکانی کنند، جهان خانه تکانی خواهد شد. نگویند بعضی ها که نمی شود همه پلشتی ها را شست چون ذات آدمی پاک است، بی ذره ای پلشتی، این آلودگی ها، بیماری عارضی است و خداوند ما را سالم و سلامت می خواهد و از بزرگواری چون حضرت کریم می توان رفع همه زشتی ها را به دعا و عمل خواست.این شب ها و این روزها، فرصت هایی است که می شود کار بزرگ انجام داد پس برای بزرگ شدن همه آدم ها دعا کنیم و برای قد کشیدن تلاش، تا فردا که آن مقدس ترین جمعه فرا برسد، حضور پرشکوه آخرین حجت خدا را چونان آفتابی نورانی در بر گیریم. پس دعا کنید ای آدم های مستجاب ای بندگان اجابت شده خدا ...
 
خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1391/05/19 شماره انتشار 18189 /صفحه۷/فرهنگی
/ 0 نظر / 121 بازدید