اف نگوییم به مامان اگر تب داریم!

رابطه فرزندان و پدر و مادر، به روزگاران فراز و نشیب فراوان داشته است اما متاسفانه ما به نشیب آن رسیده ایم والا پیشتر ها رابطه ها بر اساس احترام و البته عشق، استوار بود. اهل منبر و سخن، حدیث ها می خواندند و آیات را تفسیر می کردند که با پدر و مادر سخن چنان باید کرد که در آن، اف هم نباشد. بزرگی در این باره می گفت: اینکه در آیه قران می خوانیم به پدر و مادر اف نگویید نه که در کلام با آنان صدا بلند نکنید که حتی در محضر آنان ، از مشکلات خود هم نگویید وبه آه و افسوس، نفس برنکشید که این هم آنان را می آزارد. یعنی آخ هم نگویید که دل مهربان آنان درد می گیرد اما امروز چه ها که نمی گوییم و رابطه برخی فرزندان با والدین چنان است که نگوییم بهتر است حال آنکه باید چنان باشد که با افتخار فریاد کنیم ولی....این روز ها اما برخی افراد در فضای مجازی هم به یاری حقیقت محبت به والدین آمده است تا شاید گوش های از خطابه گریزان، چشمی برای دیدن و خواندن داشته باشند و به تامل خود را هم در آخر خط تصور کنند؛ 

وقتی پشت سر پدرت از پله ها پایین می روی و می‌بینی چقدر آهسته می رود
تازه می‌فهمی چقدر پیر شده !
وقتی مادر بعد از غذا پنهانی مشتی دارو را می‌خورد ، می‌فهمی چقدر درد دارد اما چیزی نمی گوید..نمی گوید تا تو دلگیر نشوی. نمی گوید تا آرامش ذهنت به هم نریزد اما تو خود باید خیلی چیز ها را بفهمی و چاره کنی...... این نگاه که باز در فضای مجازی، منتشر شده است، اما آدم را در گذر زمان قرار می دهد که؛

در ۱۰ سالگی : مامان ، بابا عاشقتونم
در ۱۵ سالگی : ولم کنین
در ۲۰ سالگی : مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم 
در ۲۵ سالگی : باید از این خونه بزنم بیرون 
در ۳۰ سالگی : حق با شما بود 
در ۳۵ سالگی : میخوام برم خونه پدر و مادرم 
در ۴۰ سالگی : نمیخوام پدر و مادرم رو از دست بدم !
در شصت سالگی : من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن . اما افسوس که رفتگان را بازگشتی نیست و این واقعیت تلخ، رسم زندگی است....کاش آنان که در پناه پدر به امنیت می رسند و در سایه مادر به آرامش، بدانند این زمان موقتی است و قدر بدانند و بدانیم این گوهر وجودشان را و با رفتار خود، در دل مهربان شان برای خود عرشی بسازیم که حضرت خدا در شرح به تبارک الله احسن الخالقین عظمت خویش را نشان دهد.

ب / شماره 3481 /  شنبه  13 آبان 1396/ صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 98 بازدید