پلیس هوشیار، مردم همراه، امنیت پایدار

 

چون بیمارستان هست، پزشک هست، دارو هست، پس بیاییم خود را در معرض بیماری های گوناگون قرار دهیم، ورزش را تعطیل کنیم، هر غذایی را بخوریم و ... چون آتش نشانان هستند، پس نکات ایمنی را رعایت نکنیم و نسبت به رعایت اصول آن اهتمام نداشته باشیم و ... در مواجهه با مسائل ایمنی، انتظامی و حفاظتی نیزنگوییم، چون پلیس هست، و ماموران موظف به حفظ امنیت هستند، پس هر چه باشد را باید سامان دهند، پس من خودرویم را قفل نمی کنم، پس در منزل را محکم نمی کنم و ... چون پلیس هست، پس باید مراقب همه چیز هم باشد. به نظر این نگاه درست نیست بلکه با وجود پزشک و آتش نشان و پلیس، اول خود ما باید مراقب خود و خانه و خانواده خود باشیم، خود ما نکات ایمنی و امنیتی را رعایت کنیم، خود ما، خود را در معرض آسیب قرار ندهیم بعد نوبت را برای نهادهای موظف در نظر بگیریم تا بیماری ما را درمان، آتش را خاموش و ما را در برابر فزون خواهان و متجاسران و سارقان و زورگیران و ... محافظت کنند. این منطقی تر است و به آموزه دین نیز نزدیک تر که وقتی حضرت رسول(ص) می بیند، مردی زانوی شتر را نبسته و راحت به کار خویش است به او تذکر می دهند، که مراقب شتر خود باش، اما او می گوید توکل به خدا کرده ام و جناب مولوی به زیبایی ماجرا را و پاسخ رسول ا...(ص) را بیان می کند که:

گفت پیغمبر به آواز بلند

با توکل زانوی اشتر ببند

گر توکل می کنی در کار کن

کشت کن پس تکیه بر جبار کن

بله، «با توکل زانوی اشتر ببند» و این نگاه در نظم اجتماعی یعنی، با اشراف به وظایف پلیس، با اعتماد به هوشیاری نظم سازان و نظم بانان، باید نکات ایمنی و امنیتی را رعایت کرد، تا کمتر دردسری پیش آید که به وظیفه شناسی، مردان قانون نیاز باشد. بله پلیس «باید» بیدار و بینا و هوشیار باشد و شب از روز باز نشناسد، اما اول خود ما باید هوشیار باشیم و نگذاریم جرایم خود اتفاق افتد و دامن ما و ماموران را بگیرد بگذاریم، آنان به کشف جرایم بزرگ و مقابله با مجرمان کلان و باندهای مخوف و قاچاقچیان مرگ آفرین بپردازند، اگرچه در برابر جرایم خرد هم باید حساس باشند و فوق العادگی حوادث را همواره در نظر داشته باشند، چه اگر جرایم خرد برای آنان به دلیل مواجهه زیاد با جرم عادی به نظر آید برای بزه دیده و مالباخته هرگز عادی نیست بلکه بسیار هم فوق العاده است پس پلیس هوشیاری افزون کند و مردم همراهی، تا در کنار هم به کاهش جرم، کاهش تخلف و افزایش امنیت و احساس امنیت کمک کنیم.

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/07/16 شماره انتشار 18804 /صفحه16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 91 بازدید