دختران بهشتی

اعجاز که فقط ید بیضا و عصا نیست. بیرون کشیدن شتر از دل کوه هم همه معنای اعجاز نیست. حتی نمی توان معجزه را فقط در شفا و جان بخشی خلاصه کرد. به باور من، شفا شئون مختلف و جلوه های خاص دارد.

آیا تغییر و ارتقای باور قومی که دختر را زنده به گور می کردند تا تکریم دختر، کم از معجزه دارد؟ نه، در میانه قومی که دختران را زنده در گور سرد می نشاندند و به خاک، نفس هاشان را می بریدند، تکریم دختر خود معجزه ای بزرگ است که از بزرگ ترین پیامبر ساخته است و کسانی که در ادامه نبوت، امامت و ولایت را پرچمدارند.

ببینید که پیامبر خدا(ص) در میان قریش و اعراب با آن باور هولناک ، چگونه با فاطمه(س) رفتار می کند! ببینید” فداها ابوها” را در چه زمانی خطاب به دخترش می گوید! این خود معجزه ای است که با اعجاز آن عرب آن زمان را رام محبت و مجاب به تکریم زن می کند و به آنان می آموزد که” اِنَّ ا… تَبارَکَ وَ تَعالى عَلَى الاْناثِ اَرَقُّ مِنْهُ عَلَى الذُّکُورِ، وَ ما مِنْ رَجُل یُدْخِلُ فَرْحَهً عَلى اِمْرَأَه بَیْنَهُ وَ بَیْنَها حُرْمَهٌ اِلاّ فَرَّحَهُ ا… یَوْمَ الْقِیامَهِ. به این معنی که؛ خداوند به دختر مهربانتر از پسر است، کسى که باعث خوشحالى دخترش شود، خداوند روز قیامت او را خوشحال مى کند.

با این نگاه است که کم کم رفتار اعراب عوض می شود و دختران از مرگ می رهند و زنان احترامی بایسته می یابند و بعد این نگاه اعجازگر در فراز های شکوهمند تاریخ، زینب(س) را می بیند که در اوج، کربلا را ادامه می دهد و باز در فاطمه ای دیگر تجلی بایسته می یابد که در قم نور می افشاند و ستاره می چیند. دختری که حضرت رضا(ع)، امام معصوم به شهادت شان والایش می آید و چنین می فرماید: کسى که حضرت فاطمه معصومه را زیارت کند پاداش او بهشت است.آری، بهشت است پاداش کسی که به زیارت آید معصومه(س) را چه زیارت در مرتبه کمال، جز بهشت نمی تواند پاداشی داشته باشد. بهشتی که اول در خود انسان متجلی می شود و بعد او را به بهشت موعود می رساند.

کسی که اهل زیارت باشد، جانش از انوار تجلی آکنده می شود و به زیبایی رفتار می رسد چنانکه دل و دیده و دامن از نازیبایی ها می برد و می شوید و خود به بهشتی تبدیل می شود که مردمان در تماشای او،فردوس برین را احساس می کنند. با این نگاه است که روز دختر هم شوکتی بلند می یابد و دختر امروز، الگویی رفیع را پیش روی خود می بیند که در تاسی به او می تواند مقامی آسمانی بیابد. ان شاءا… فرصت روز دختر را به معرفت آموزی، فربه کنیم تا جانمان، جنتی همیشگی شود…..

ب / شماره 3671 / یکشنبه 24 تیر 1397 / صفحه اول و 3

http://www.birjandtoday.ir/?p=61156


/ 0 نظر / 137 بازدید