صدای نوروز را هم بشنویم

نوروز در راه است، روزگار شادی که باید همه مردمان را سر سفره خود بنشاند. بیایید در این روزهای باقی مانده به دنبال راهی برای شادی باشیم و نوروز را شاد تر از همیشه آغاز کنیم. برای شاد بودن باید بستر شادی را برای همه فراهم کرد چه اگر در جمعی، یک نفر هم ناشاد باشد ، عیشِ همه ، منقص می شود اما اگر همه حالی طربناک داشته باشند، ضریب شادی ، به تعداد افراد، افزون می شود. این اقتضا می کند تا برای شادتر بودن خود برای شاد کردنِ دیگران هم بکوشیم. برای این هم کافی است اندکی بخشنده باشیم و برای نشاندنِ لبخند بر لبانِ دیگران، دستی به مهر برآوریم. اگر دستی چنین داشتیم، چشمانِ مان هم تصاویر زیبا و شاد خواهد دید تا دل ها بخندند. خنده هم وقتی زیباست که " به هم نخندیم" بلکه " با هم بخندیم" زیبایی افزون تر می شود وقتی به کمک، باعث خنده دیگران شویم. چقدر زیباست این ماجرا. من خواندم، دوباره هم با شما می خوانم که ؛ استادی با شاگردش از باغى مي گذشت که چشمشان به يک کفش کهنه افتاد. شاگرد گفت گمان مي کنم اين کفش هاي کارگرى است که در اين باغ کار مي کند . بيا با پنهان کردن کفش ها عکس العمل کارگر را ببينيم و بعد کفش ها را پس بدهيم و کمى شاد شويم ..!

استاد گفت چرا براى خنده خود او را ناراحت کنيم؛ بيا کارى که مي گويم انجام بده و عکس العملش را ببين!

مقدارى پول درون آن قرار ده، شاگرد هم پذيرفت و بعد از قرار دادن پول ، مخفى شدند.

کارگر براى تعويض لباس به وسائل خود مراجعه کرد و همين که پا درون کفش گذاشت متوجه شيئى درون کفش شد و بعد از وارسى ، پول ها را ديد، با گريه فرياد زد : خدايا شکرت !

خدايی که هيچ وقت بندگانت را فراموش نمي کنى ، مي دانى که همسرِ مريض و فرزندان گرسنه دارم و در این فکر بودم که امروز با دست خالى و با چه رويی به نزد آنها باز گردم و همين طور اشک مي ريخت و با خدایش سخن می گفت. استاد به شاگردش گفت: هميشه سعى کن براى خوشحاليت ببخشى نه بستانی ....راست می گفت استاد، چطور برای به دست آوردنِ هر چیز دست به جیب می شویم اما برای رسیدن به شادی افزون تر، نمی خواهیم کاری بکنیم؟ نوروز در پیش است و برخی در گرفتاری و آواز بلند مشکلات، صدای پای آن نازنین را نمی شنوند. بیایید کمک کنیم این"بانگ خوش" به گوش همه برسد.....


ب / شماره 3574 /چهار شنبه 09 اسفند 1396/ صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 104 بازدید