مبارزه با فساد ، تکلیف اجتماعی است

برخورد با مفاسد و فسادزدایی از همه شئون زندگی، یک حق است. همه ما حق داریم که در یک جامعه سالم زندگی کنیم. هرکس بخواهد در این سلامت، خراش اندازد، علاوه بر این که باید پاسخگوی حق الناس در کنار حق ا… باشد باید در همین دنیا هم مورد مواخذه قرار گیرد. هم پنجه اقتدار قانون و قضا بر یقه اش بنشیند و هم جامعه او را مکافات کند. کسی که سنگ می شود بر هنجاری یا مرز می شکند از قانونی یا از حرزِ حریم جامعه بالا می رود، نباید که فقط از مردان قانون ضرب شست بیند بلکه انگشت اشاره مردم هم باید در چشمش بنشیند تا بداند که این حریم را حرمت فراوان است. کسی که اختلاس می کند، فقط پلاس را از زیر پای حاکمیت نمی کشد که زمین را زیر پای همه مان خالی می کند پس به قاعده باید همه ما را در برابر خود ببیند چنان که خود او با رفتارش در مقابل همه صف آرایی می کند. کسی که بر حجاب می شورد هم ماجرایی چنین باید ببیند چه او فقط بر شرع و قانون نمی شورد بلکه به نگاه و باور مردم هم بی حرمتی می کند پس به وسعت جبهه ای که علیه همه باز می کند باید پاسخ بگیرد.

من با این نظر حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، باور دارم که؛ “امروز بحث بی‌حجابی و کشف حجاب یک مسأله عادی نیست که مثلاً یک خانم بگوید نمی‌خواهم حجاب داشته باشم. چرا ما می‌گوئیم که هر انسانی دو نوع زندگی دارد، یکی زندگی شخصی و دیگری زندگی اجتماعی است. طبیعتاً در زندگی شخصی افراد، هیچ کسی حق ورود به حریم اشخاص را ندارد اما زندگی اجتماعی فرق دارد و افراد نمی‌توانند در رابطه با زندگی اجتماعی خود بگویند هر چه دلم بخواهم می‌پوشم، می‌گویم و می‌نوشم.” بله، زیست جمعی، ذیل قوانین جامعه تعریف می شود و همه هم باید بدان ملتزم باشند والا اگر قرار باشد هرکس به دلخواه خود پا به خیابان بگذارد، سنگ روی سنگ بند نمی شود که بر سر این و آن فرو می ریزد و ما روزانه هزاران سر شکسته خواهیم دید از مردمانی که قربانی رفتار دیگران شده اند.

یعنی اگر جامعه هم اسلامی نباشد، اگر خون هزاران شهید هم در میان نباشد. اگر به قاعده زیستن در جوامع غیر دینی هم باور داشته باشیم باز باید حرمت دار قانون باشیم لذا همان طور که دادستان کل می گوید: ” هر کسی نمی‌تواند بگوید که من هر جور دلم می‌خواهد می‌پوشم بلکه باید در جامعه ضوابط آن رعایت شود. بله هر کسی در زندگی شخصی آزاد است اما در زندگی اجتماعی باید به قوانین و مقررات پایبند بماند. این گونه نیست که هرکس پشت فرمان ماشین است که بگوید که حریم خصوصی خودم است، خیر پشت فرمان حریم خصوصی نیست. ” اصلا خودرو مثل خانه ای شیشه ای است و کسی در این فضا نمی تواند هرکاری بکند. این افراد را باید به تذکر، هشدار داد و هوشیار کرد تا حریم قانون را پاس بدارند. نکته ای که باید بدان توجه داد این است که “همه” منکرات را نباید در بدحجابی خلاصه کرد اما بر تجاهر در این حوزه هم نمی توان چشم پوشید. باید با همه منکرات برخورد کرد. این نیاز جامعه و راه برون رفت از مشکلات گوناگون است. همه ما هم باید کنار هم به مقابله برخیزیم و در چهارچوبه قانون اعمال تکلیف کنیم تا مشکلات کم شود و الا اگر همه مسئولیت را متوجه دولت و قوه قضائیه و پلیس بدانیم، معلوم نیست تا فردای آرامش چه راه درازی در پیش خواهیم داشت.


ب / شماره 3936 / یکشنبه 02 تیرماه 1398 / صفحه و اول و 3

https://birjandemrooz.com/?p=5336


/ 0 نظر / 26 بازدید