نگاه

باز هم قصه کلاه
104.jpg
 
  باز هم موتور، باز هم موتورسوار و باز هم قصه کلاهي که از سر خود برمي‌داريم.
نمي‌دانم داروي شفابخش رعايت قانون چگونه بايد در کام ما ريخته شود تا بدان خو بگيريم.
باور کنيد تلخي دارو، هزار بار شيرين‌تر و سهل‌تر است از پذيرش پيامدهاي عدم استفاده از آن.
راستي پدر جان، آقاي بزرگوار، وقتي شما با اين سن و سال کلاه ايمني بر سرت نگذاري، آنکه جوان‌تر است هم کلاه را مي‌گذارد بر دسته موتور و دست خودش. فکر نمي‌کني با عدم استفاده از کلاه يک فرهنگ غلط را هم ترويج مي‌کني؟ بگذريم از اينکه دوچرخه‌سوار جلويي هم ساعت 10 صبح در چهارراه کلاهدوز به طرف سلمان فارسي چکار مي‌کند؟

/ 0 نظر / 3 بازدید