عرفه عشق، عاشورای معرفت

از آسمان وحی می بارید آن روز/آن روز بزرگ / و معرفت می جوشید از زمینی که/به نام پرشکوه عرفات شناسنامه گرفته بود/تاریخ بر بام خویش قد رشید کرد آن روز/نهم ذی الحجه سال ۶۰ هجری/تا همه ورق های خویش در عرفات/نذر کند برای عارف ترین مردم آن زمان/امام زمان/که عشق را، ایمان را، کشف را، شهود را، عبادت را/عبودیت را یک جا، در یک مناجات چنان خواند تا درس بگیرد/مه زمین و همه زمان/و همه مردمانی که پس از این می آیند/و رابطه با خدا چنان باشد/که خدا می خواهد.../و این صدای حسین فاطمه (س) است/صدای حجت خداست که می خواند/هرگاه تو را خواندم، پاسخم گفتی/هرچه از تو خواستم، عنایتم فرمودی/و هر زمان که شکرت را به جا آوردم بر نعمت هایم افزود /دیو این ها همه چیست؟/جز نعمت تمام و کمال تو/... و این هزار در هزار درس دارد/که خواننده خویش را/ به عمل/به مقام عبودیت می رساند/چنان که در راه عشق/گوش کن!/هنوز صدای مولای عشق/به گوش می رسد که می خواند/از تو خواستم عطایم کردی/به سوی تو آمدم، آغوش رحمت گشودی/به تو تکیه کردم، نجاتم دادی/به تو پناه آوردم کفایتم کردی.../و کفایت کرد حضرت خداوند/حسین خویش را/تا از «عرفات» تا «قربان»/به اندازه عرفات تا کربلا باشد/و از عرفه تا عاشورا/آن جا که عشق به اوج رسید/شهادت، بشکوه سرخی بود که/عرفه را ماندگار کرد/تا همیشه در عرفه/هرکس به عرفان رسید /دریابد باید به عاشورا برسد/که عرفه بی عاشورا حج بی قربان است/و ناتمام می ماند حج اگر عاشورا را/قربان را ادا نکنیم/از عرفه تا عاشورا/از عرفات تاکربلا/فاصله از خاک است تا خدا/از غفلت تا قربت/تا قربه الی ا.../از «نبودن» تا «بودن»/تا جاودانه بودن/عرفه جاودانه است/عاشورا جاودانه است/... و شهید جاودانه است!

*ترجمه فرازهای عرفه از زنده یاد دکتر شریعتی است

خراسان جنوبی / شماره : 2517 /پنج شنبه ۹ شهریور-۱۳۹۶ /چ2

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19623&pid=2&type=0
/ 0 نظر / 93 بازدید