چشم ها به تماشای آن قامت رشید نور می گیرد

 
گزارش حضورسرزده رهبر انقلاب در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی
 
 می آیی آقاجان، چشم ها به تماشای آن قامت رشید نور می گیرد و امید در جان دوباره قد می کشد که تا شما هستی و تا به مهربانی می آیی می شود بر نامهربانی برخی چشم پوشید و بر خنداخند نابه جای برخی ها گوش بست. شما که بیایید، صد پیش ماست، پس چه حاجت به سی و چهل؟ و شما که بیایید، مقصود حاصل است. مگر می شود در زیارت نگاه شما به آرامش نرسید، هرچند زلزله آمده باشد. هرچند ویران شده باشد همه چیز نگاه شما آبادی آفرین است آقاجان. حالا برخی ها ندانند زلزله آمده است بی خبر باشند بعضی ها و هنوز برخی گوش ها خبر را نشنیده باشند، مهم نیست. مهم شمایید که پیش مایید،مهم غم بود که باید می رفت که با آفتاب حضور شما،غم نیز مثل سیاهی، مثل تباهی رفت. مهم امید است که باید زنده بماند که با دم مسیحایی شما چنان زنده است که هرکسی به ناامیدی این مردم امید بسته است باید بمیرد.آقاجان، ما با همه وجود دریافته ایم مهر و محبت هموطنانمان را. که به مال و حتی خون یاریمان کرده اند. حالا بیشتر از همیشه حس می کنیم ایرانی بودن چه طعمی دارد. غم را از یاد می بریم، وقتی می بینیم همه ایران، آذربایجان شده است و ۷۵میلیون خواهر و برادر کنار ما هستند و شانه به زیر بغل ما می دهند تا دوباره برخیزیم. غم را از یاد می بریم و یادمان را دفتر خاطراتی می کنیم که اگر واژه های اولش تلخ است همه صفحات بعد ی اش شیرین خواهد بود. شیرین به حلاوت مهربانی ایرانی. شیرین مثل نگاه شما....

خراسان - مورخ شنبه 1391/05/28 شماره انتشار 18196 /صفحه ۱۰/ایران

/ 0 نظر / 89 بازدید