... و تو گفتی دستان خدا باز است

برای متوسلیان
 

بلند بالا / سرو سبز رشید؛

خاک / خاک خسته

با تو بارور می شود / و به فهم خدا می رسد

و نگاهت / به سرایش هر پلک

بذری می شود / که زمین را شکوفا می کند

به خط سرخ / یا سبز

فرقی نمی کند / از اثر نگاه تو

خاک تربت پاک می شود برای خدا

و انگشت اشاره ات

که همه سوی عالم را نشان می داد

مرزهای استراتژیک را

تا عمق استراتژیک

پیش می برد / تا جایی که حتی یک نفر

به لا اله الا ا... / زبان می گشود

پرچم انقلاب اسلامی / در اهتزاز بود

آی احمد / مرد ستوده شده

هستی یافته از

«رسول یاتی من بعدی

اسمه احمد» / تو ترجمه عملی بودی

برای انسان تراز مکتب محمد

نامت بزرگ / که بزرگی ایمان را

در دیار کفر - هم حتی -

فریاد کردی / و توسل را

توکل را / شرحی نو زدی

تا احمد متوسلیان را

سرباز خمینی را

در دل ها بنشانی...

آی احمد / آی احمد / آی احمد

... و این صدای خاک های جبهه است

که از غرب تا جنوب

هنوز تو را آواز می دهد

و خونین شهر / شهر خون

شهر خدا / به تکرار نامت خرمشهر می شود

و لبنان / این سرزمین که

از عطر ابوذر

بهار مدام یافته است

در نگاه تو

چهره امروزی آن فریادگر را به یاد می آورد

که کعب الاحبار یهودی

- آن جاعل حدیث -

ضربت استخوان را

از دستان او چشید

و نوادگانش

دست تو را

- به ضربتی ابوذروار -

بر دهان خویش دیدند

پس به هزار حیلت

با پشتوانه دنائت و جنایت

- به دست فتنه فالانژها -

تو را / و یارانت را

دست بستند / تا بگویند

«یدا... مغلوله»

غافل از آن که

دست خدا بسته نمی شود

بلکه در قامت حزب ا... برمی خیزد

که جوانانش عطر تو را دارند

و تاریخ نوشت

- در جنگ ۳۳ روزه -

و خواهد نوشت - به گاه فتح نهایی -

«غلّت ایدیهم

و لعنوا بما قالوا

بل یداه مبسوطتان

ینفق کیف یشاء»

دست خداوند / برای احقاق حق مظلومان

گشوده و گشاده است

و صبح نزدیک است

صبحی که تو - حاج احمد -

در کنار شهیدان

پس از اذان آخرین حجت خدا

از کنار کعبه

جاری خواهید شد

و جهان را

از جور و ستم پاک خواهید کرد

... و آن صبح نزدیک است

خبر برید به صهیون

که سپاه محمد در راه است...

ویژه‌نامه - ویژه نامه روزماندگـــار - مورخ یکشنبه 1394/03/03 شماره انتشار 18978 /صفحه2

/ 0 نظر / 93 بازدید