همه چیز برای مردم

هدف از نو آوری ها و هر اقدام تازه قطعا و قطعا وقطعا باید خدمت رسانی گسترده و آسان برای مردم باشد. اصلا دنیا، برنامه نو به نو می کند، مخترعان هر روز در پی نوآوری اند و همه اندیشه ها و تدبیر ها و دست ها به کار است تا مردم راحت تر از امکانات استفاده کنند. راحت تر و ارزان تر و با استرس کمتر. این یک هدف عالی است در همه حوزه ها . اینکه در خبر ها می خوانیم مردم فلان کشور ها از آرامش بالاتری برخوردارند، اینکه نشاط و شادابی در آن ممالک در افزایش است، اینکه زندگی راحت تر است ، اینکه نگاه شان به فردا خیلی روشن تر از امروز است، اینکه استرس ها روی بردار کاهش است، اینکه فرساینده ها روی اعصاب و روان مردم گام نمی گذارد و.... خیلی « اینکه» های دیگر با همین نکات به ظاهر کوچک شکل می گیرد. اصلا بنای جامعه مثل ساختمان و بنای عمارت است که از ابزار کوچک شکل می گیرد اما از به جا چینی خشت ها و به جا گذاری آهن ها و میلگرد ها در بستر یک طرح و نقشه مهندسی، یعنی از قبل ، همه چیز مشخص می شود، جای هر ابزار ولو کوچک ترین اش هم مشخص است و از این هندسه است که عمارتی پر شکوه، قد می افرازد. در بنای رفیع حامعه هم همین ماجرا قابل بازتعریف است. اگر همه آنچه در جامعه مورد نیاز است در زمان خود و در مکان خود به ماموریت تعریف شده خود مشغول شوند، ما هم می توانیم به فرداهای پیش رو ، بهتر و روشن تر نگاه کنیم. ما هم می توانیم به چنان آرامشی برسیم که در برابر دوربین مخفی ، لبخند پر از متانت را به نمایش بگذاریم. ما هم می توانیم به جای تحمل فشارهای عصبی، روانی آرام داشته باشیم و به جایی برسیم که حق ماست. پس ساده نپندارید و نپنداریم و نپندارند همه این موضوع خدمت رسانی را. خدمت سهل و آسان و به موقع، امنیت روان و آسایش جان را به دنبال دارد. این هم اگر چه بخشی از وظیفه نهاد های حکومتی است اما این وظیفه در همراهی آحاد مردم و صاحبان صنعت اتفاق می افتد. وقتی همه همدل و همراه و به دنبال یک هدف باشند، موفقیت هم شانه به شانه آنان و همدل و همراه خواهد شد و در نتیجه مردم خواهند توانست روزهای پر نشاط را تجربه کنند. به آغاز سخن برگردیم چه در آغاز یک تحول نو در یک صنعت هستیم. تحولی که با تجمیع واحد های صنفی و صنعتی، قرار است خدمت رسانی آسانی به مردم داشته باشد. امید که با این رویکرد در دیگر صنعت ها نیز شاهد آرامش بیشتر و فضای بهتر برای مردم باشیم. ان شاالله.

 خراسان / شماره : 19687 /  دوشنبه ۲۹ آبان-۱۳۹۶/ صفحه 7 / نگاه نو

http://khorasannews.com/?nid=19687&pid=7&type=0

/ 0 نظر / 104 بازدید