دوباره پشت دروازه های خیبر می کوبیم

برای شهید رفیعی و هم پروازانش در عملیات خیبر

گفته بودند

ایران در محاصره

ایران در تحریم

و ما خواندیم

ایران در شعب ابی طالب!

نوشته بودند

و همه دنیای استکباری

پایش را امضا گذاشته بودند

نه به خط و سرانگشت

بل به توپ و تانک و توپولوف

و میراژهایی

که شانه به شانه میگ ها ویراژ می دادند

تا اتحاد شرق و غرب

علیه ایران را نشان دهند

و دیوارهایی برای

شعب ابی طالب بکشند

دیوارهایی تا آسمان

تا هر جا که بلندای پرواز است

برای میگ و سوخو و میراژ

اما انگار آن ها تاریخ نخوانده بودند

و نمی دانستند

پیامبر ما

از شعب ابی طالب نقبی

به خیبر زده است

و ما فرزندان اعتقادی اوییم

پس می توانیم خیبر بسازیم

و ساختیم

ساختیم و نواختیم

ضربه هایی را

که پر از شکوه ذوالفقار بود

و دشمن را

حتی «مرحب»هایشان را

به خاک افکند

در حماسه ای به نام «خیبر»

که رمزش را

یا رسول ا...(ص)

گذاشته بودیم

و جهان دید

برای مردانی که

یا علی گفته اند

از شعب تا خیبر راهی نیست

و در این خیبر مکرر

-در جزیره مجنون-

فرزندان خورشید نشان امام رضا(ع)

در شمار خالقان حماسه ای بودند که

تاریخ فردا

به احترامش

تمام قد خواهد ایستاد

و زبان به نامی معطر خواهد کرد

که همیشه جاودانه است

جاودانه ای به نام «ابوالفضل رفیعی»

مردی که آرزوهایش را

بر زبان می آورد

و قرارهایش را

با آرزوهایش

و دعاهایش گره می زد؛

«وعده

کنار نهر علقمه»

این عصاره کلامش بود

و آرزویش نیز

آن قدر که

اسم رمزش را هم این گذاشته بودند؛

«علقمه»

و بی سیم ها

به رمز

این راز را می گفتند

و «ابوالفضل» نیز

می دانست

رفعت او

در علقمه جانش شکوفا خواهد شد

و سرانجام نیز

چنین شد

او با حماسه ای

در حوالی «پل عزیز»

که به روی «دجله»

بسته شده بود

جاودانه شد

و قبل از آن

فرزندان امام رضا(ع) را

به سلامت از محاصره دشمن

عبور داد

تا امروز

همان نسل

پیش قراول

نسل هایی باشند

که ماندن در شعب را

به آرزویی دست نیافتنی

برای دشمن

تبدیل کرده اند و

در خیبر دوباره تاریخ

به قدرت پا می کوبند

پشت سر

بلند بالایی

که نشان «حسینی» دارد

و نامش «علی» است

«سید علی حسینی خامنه ای»

که آیت خداست

برای خیبرشکنان دوباره تاریخ......

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1390/12/03 شماره انتشار 18061

/ 0 نظر / 107 بازدید