وام ۳۰۰ هزار تومانی آقا سید و ...

 

زنگ زد آقاسید و گفت یک چک ۳۰۰ هزار تومانی به من می دهی؟ چند ثانیه ای تعلل کردم، بعد گفتم باشد، بیا و بگیر. فکر می کردم، پول می خواهد آن چند لحظه تعلل را هم صرف حساب و کتاب قسط هایم کردم که اگر این پول را به او بدهم، قسط های خودم عقب نخواهد افتاد؟ وقتی دیدم، می شود با کاستن از برخی خرج ها و یکی دو روز جابه جاکردن قسط ها، کارش را راه انداخت، گفتم بیاید و آمد او، آن هم شب شهادت مولای نیازمندان و سرور و سالار جوانمردان مولا علی(ع) سیه پوش جدش هم بود... آمد و گفت چک را برای یک ماه دیگر بنویس! گفتم چرا؟ پاسخ داد: یک بنده خدایی حاضر شده به من قرض بدهد، اما یک چک اعتباری می خواهد، شما لطف کن چک بده، سررسید که شد جایش را پر می کنم...

چک را نوشتم و دادم و رفت و من ماندم و این روزگار. این روزگاری که یک نفر میلیاردها میلیارد بالا می کشد و یک دریا آب هم روش و یک نفر هم باید برای ۳۰۰ هزار تومان حداقل به ۲ نفر رو بیندازد. یک نفر برای پول و یک نفر برای چک و چقدر هم سخت است برای یک مرد رو زدن به دیگران... نمی دانم چرا این ۳۰۰ هزار تومان مرا یاد ماجرای ۳ هزار میلیارد تومان انداخت.راستی شما می دانید با ۳ هزار میلیارد تومان می شود چند وام ۳۰۰ هزار تومانی داد؟ بگذریم ما را چه به این حرف ها؟ حد ما همان ۳۰۰ هزار تومان است نه بیشتر آقاسید اما به همین چک و به همان ۳۰۰ هزار تومان چنان خوشحال بود که گویی دنیا را به او داده اند، او رفت و من مناعت طبع و قناعت او را می ستودم که با همه دشواری زندگی خود و زن و دو فرزندش را تدبیر می کند و دختر بزرگش را با شویش و فرزندشان هم به طبقه بالای خانه ۴۰ متری اش در طبرسی شمالی آورده است تا اجاره خانه به آن ها فشار نیاورد! و ... این ها که یادم می آید، نمی دانم خانه های هزار متری و چند هزار متری و آپارتمان های چندین و چند میلیاردی و برج های آن چنانی، مال چه کسانی است و ...

بگذاریم و بگذریم. حد ما همان ۳۰۰ هزار تومان است و خانه های پایین شهری، بالانشین ها، بالایند و ... باز هم بگذریم!

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1392/05/09 شماره انتشار 18466 /صفحه اول و۶/جامعه

/ 0 نظر / 94 بازدید