حسینی محراب، جوانمرد جاودان

جبهه، دانشگاه آدم سازی بود. مدل تربیتی این دانشگاه چنان بود که به شبی، راه صد ساله را می شد طی کرد اگر جنم و وجود طی کردن داشته باشی. تاریخ دفاع مقدس، پُر از نام های بزرگ است که فاصله خویش تا خدا را به شبی پیمودند و در شکوه نام حضرت شاهد، با شهادت به جاودانگی رسیدند. مردانی که مردانگی را ومروت را معنایی نو شدند تا هر گاه از این کلمات بخوانیم و بشنویم، سیمای نورانی آنان در ذهن تصویر ‌شود. تصورِ تصویرشان هم به تصدیق فتوت فرزندان خمینی می انجامد. در میان این مردان باز هستند بزرگمردانی که آوازه شان گستردگی پر شکوهی یافته است. در میان نامداران باز نامی است که ستاره سان می درخشد در عظمت حروفی که چون کنار هم می نشینند، "علی اصغر حسینی محراب" برمی خیزد. جوانمردی که مسیر سیر الی ا... را جهشی پیمود. او به نهالی می مانست که در کنار درختی جوان مثل محمود کاوه، قد می کشید. او و هم باورانش به مدد معجزه خمینی خیلی زود به درخت های پر ثمری تبدیل شدند که میوه هاشان طعم شهود داشت. در سال 1360 با توجه به احساس مسئولیتی که داشت همراه با سیل خروشان مردم عازم جبهه های نبرد و با شهید محمود کاوه آشنا شد، سپس به گردان شهدا پیوست و بعد از مدتی عضو رسمی سپاه شد. او پس از بروز قابلیت ها و توانایی هایش به عنوان یک رزمنده ، از سوی کاوه به سمت جانشینی سرگروه و بعد از آن به سرگروهی یگان اسکورت و سرانجام معاونت اطلاعات تیپ ویژه شهدا و سپس فرماندهی تیپ انصار الرضا(ع) برگزیده شد . این تیپ ابتدا ماموریت پدافند داشت اما طبیعت پر تلاش محراب با حالت پدافندی سازگاری نداشت و دوست داشت بتواند ماموریت تیپ مستقل انصارالرضا (ع) را از پدافند به آفند و عملیاتی تغییر سازمانی بدهد و سرانجام توانست حکم عملیاتی و آفندی بودن انصارالرضا (ع) را قبل از شروع عملیات کربلای 4 از فرمانده کل سپاه پاسداران بگیرد.به این ترتیب او بنیان گذار تیپ عملیاتی انصارالرضا(ع) شد. او در عملیات های متعدد، حضوری فاخر و اثر گذار داشت به گونه ای که نام بلند او، به پرچمی می مانست در اهتزاز که در چشم دشمن، چون خار می نشست و در نگاه دوست به امید برمی خاست. اصغر بعد از محمود کاوه، بی تاب بود. بی قرار رفیقی که با شهادت، جلو افتاده بود و او نیز بی تاب رسیدن بود و سرانجام در عملیات کربلای 5، در 30 دی و حوالی شهرک دوئیجی، خود را به فرمانده و الگوی جهادش، کاوه، رساند و چون او به شجره طیبه ای تبدیل شد که تا همیشه نماد پایمردی خواهد ماند.


خراسان رضوی / شماره : 4045 / پنج شنبه ۲۷ دي -۱۳۹۷ / صفحه 7/ پلاک عزت

http://khorasanrazavi.khorasannews.com/?nid=20015&pid=7&type=0

 

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/7%20(1).pdf


/ 0 نظر / 33 بازدید