چاقوی از ضامن خارج


تنها زماني که«زبان» از گفتمان منطقي«باز» مي‌ماند، «مشت‌ها» گره مي‌شود. هنگامي که مشت‌ها خسته مي‌شود و از نفس مي‌افتد، دست‌ها وارد جيب مي‌شود و بيرون مي‌آيد با يک چاقو که همان اول از ضامن خارج مي‌شود- بي‌هيچ تضمين اخلاقي و ضمانت عقلاني- و... خون... مرگ... دستبند... زندان...محاکمه...اعدام.... و باز هم مرگ،
نگوييد مگر مي‌شود به همين راحتي. بله تجربه تلخ جامعه نشان مي‌دهد، به همين راحتي که ما واژه‌ها را کنار هم مي‌گذاريم گاه يک حادثه تلخ شکل مي‌گيرد و حوادث تلخ تر هم پيامد دارد. تلخ مثل نااميد شدن پدر و مادر و يک فاميل تلخ مثل به درماندن نگاه کودکان يتيم، تلخ مثل تنها ماندن يک زن، تلخ مثل عوارض گوناگون ديگر. حال آنکه اگر اندک دقتي در کار باشد، چنين نمي‌شود.
اگر خانواده‌ها جوانان خود را کنترل کنند و ابزار شيطان را از دست آنها بدر آورند، اگر به آنها رفتار و کردار منطقي توأم با گذشت و بزرگواري را بياموزند و تعليم‌کنند، گاه شجاعت گذشت، شجاعت عفو، شجاعت نديدن وگذشتن خيلي بزرگتر از شجاعت، ديدن و زدن است و...
از سوي ديگر آشنا کردن مردم با پيامدهاي منفي بدست گرفتن چاقو و عوارض مترتب قانوني آن و همچنين هشدار دادن و هوشيار باش خواندن وظيفه رسانه‌هاست که اگر در همراهي با اهل فن و عالمان علم اجتماع و توليدگران و نگهبانان امنيت شکل گيرد، بازتاب خوبي در جامعه خواهد داشت و قبل از آنکه دست افراد به سمت چاقو برود فکرشان به بعد از چاقو خواهد رفت و هيچ چاقويي از ضامن خارج نخواهد شد. نمونه اين همراهي و هم‌رايي را ما در گزارش يک چاقوي خوش‌دست و... به قلم همکار پرتلاشمان، محمدباقر عطارياني که در صفحه جامعه خراسان رضوي به تاريخ 15 آذر 83 به چاپ رسيد را به خوبي شاهد هستيم، به گونه‌اي که مرکز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي خراسان رضوي به صاحب اين قلم اعلام کرد، از آن زمان تا امروز، جرمي به نام چاقوکشي نداشته‌ايم.
مدير اين مرکز معتقد بود جامعه در برابر روشن کردن چراغ آگاهي خيلي زودتر واکنش مثبت نشان مي‌دهد و پاي به راه تعامل مي‌گذارد تا اينکه صرفا" امر و نهي قانون بخواهد، کارساز باشد. حقيقت هم همين است.
دايره قانون هر چند گسترده شود، هرگز به گستردگي عرصه اخلاق و اثرگذاري آن نمي‌رسد. مأمور قانون هميشه با افراد نيست اما مأمور اخلاق که وجدان باشد همواره با افراد است. رسانه‌ها هم افسران جبهه اخلاق هستند و آحاد جامعه را به سمت بهزيستن و به انديشيدن هدايت مي‌کنند. از ياد نبريم رسانه‌ها در کنار کارکرد رسانه‌اي و اطلاع‌رساني خود رسالت اخلاقي کردن جامعه، ساخت سليقه‌هاي اخلاقي و بهسازي ذائقه‌ها را هم بر عهده دارند و بايد در اين ساحت تلاش کنند و با همراهي نخبگان، ساخت تازه‌اي از يک جامعه، سامانمند، قانوني و هدفمند بدست دهند.

/ 0 نظر / 94 بازدید