کارت دعوت شهدا

 
در خانه دلت را باز مي‌کني، مي‌بيني برايت کارت دعوت فرستاده‌اند، با دستاني که هنوز پر وضو است، پاکت را مي‌گشايي، بوي عطري بهشتي سر مستت مي‌کند. به خط‌ها نگاه مي‌کني واژه‌ها برايت آيه مي‌شوند با تدبر مي‌خواني، لبخند لبانت و شرم نگاهت را پر مي‌کند» تو به بهشت شهدا دعوت شده‌اي. با خود نجوا مي‌کني، عجب با محبت و با معرفتند ياران شهيد که مرا هم فراموش نکرده‌اند هر چند خيلي‌ها ما را از ياد برده‌اند در پيچ و خم زندگي روزمره، هر چند ما خود هم گاه فراموشمان مي شود ميثاقمان چه بود و قرارمان چه؟... حالا شهيدان براي ما کارت دعوت فرستاده‌اند يا قرار عصر امروز در بهشت شهداي شهرها و روستاهاي استانهاي خراسان

/ 0 نظر / 161 بازدید