عدالت سابق!

اگرچه شب قدر گم شده است اما هرکس توانسست ان را درک کند از دعا برای رفع گرفتاریهای مردم ازادی زندانیان ازاد اندیش واصلاح حقیقی امور بر اساس عدالت فراموش نکند راستی یک خبر :دو نفری که یک کیسه برنج 16کیلویی را می خواستند بربایند اما موفق نشدند به 6 سال زندان محکوم شدند!!!!!! همچنین متهم ردیف چهارم ماجرای جزایری نیز به 6 سال زندان محکوم شد!!!!!به این میگویند عدالت!!!! واقعا من که می مانم اسم این کار را می شود چه گذاشت؟قطعا عدالت نیست مگر این که معنای عدالت فرق کرده باشد !!!! ازهمه مهمتر کسی جرات نمی کند به آقازاده های طبسی و مشکینی که می گویند ناصر خان را در جیب ساعتی خود می گذارد و...... بگوید ببالای چشم خمار شان ابرویی است که آبروی همه را برده است !تازهادم می فهمد دفاع برخی آقایان و سینه چاک کردن ها شان برای حفظ کدام ارزشها است !!!!!!

/ 0 نظر / 105 بازدید