وقتی عشق بر اعتیاد پیروز می شود

 

همیشه خوانده ایم اعتیاد، خانه ای را ویران و خانواده ای را نابود کرده است. شنیده ایم اعتیاد عاطفه انسانی را چنان کشته که معتاد را به فرزندکشی کشانده است. خوانده ایم، اعتیاد پایان عشق را رقم زده تا طلاق پایان زندگی مشترک را رقم زند. گفته ایم، اعتیاد، آتش برغیرت انسان زده است تا ناموسش را در رهگذار باد بگذارد. نوشته ایم و بسیار نوشته ایم از اعتیاد که از انسان، هیولا می سازد، خوانده ایم، نوشته ایم، شنیده ایم که اعتیاد چه ها که نمی کند اما... .

اما ننوشته ایم، اگر عشق باشد، مرد از لجنزار اعتیاد هم می تواند پای بیرون بگذارد و قامت بکشد. ننوشته ایم، «عشق به زندگی»،«مرگ اعتیاد » را رقم زده است تا معتاد رگ های خود را از افیون مخدر پاک سازی کند. نگفته ایم عشق به فرزند، اعتیاد را نه تنها از جسم که از جان فرد هم پاک می کند، چه اگر جسم پاک شود اما جان ناپاک بماند، باز راه برای آلودگی جسم هست اما جان که پاک شد، جسم هم پاک خواهد ماند. نگفته ایم، عشق برتر که بیاید، هوس اعتیاد از میان خواهد رفت، ما انگار فقط سیاهی ها را نشان داده ایم تا ببینیم و عبرت بگیریم، اما یادمان رفته است که سپیدی ها را هم نشان بدهیم و زیبایی ها را فرادید آوریم تا مشوق زیبایی ها، پروازمان دهد.

همیشه برای این که زشتی کثیفی را نشان دهیم انباشت زباله کنار سطل و جایگاه زباله را نشان داده ایم اما به این فکر نکرده ایم که تعبیه یک جایگاه مناسب و نشان دادن مردمانی که زباله را نه کنار بلکه داخل جایگاه می ریزند هم می تواند انسان را به رفتار درست تشویق کند، حال آن که از خوبی خیلی راحت تر می شود به خوبی رسید تا از دیدن بدی و عبرت گرفتن و به سوی خوبی رفتن.به باور من خوبی آن قدر جاذبه دارد که نیاز نباشد کسی به خاطر دافعه نازیبایی به آن میل کند. بله، اگر عشق به خوبی باشد، نازیبایی مجال ظهور و بروز نخواهد داشت. اگر دوست داشتن به اعتلا برسد، مرد می تواند اعتیاد شیشه را هم ترک کند.

چنان که چند روز پیش در خبری خواندیم مردی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست حضانت فرزند را به قاضی یکی از شعب ارائه کرد.

«به گزارش فارس این مرد در حضور قاضی شعبه ۲۴۵ این مجتمع قضایی خانواده با بیان این که از همسرم حدود 4.5 ماه است که جدا شده ام، گفت: من ابتدا معتاد به شیشه بودم ولی در حال حاضر ترک کردم و می خواهم حضانت فرزندم را بر عهده بگیرم.

وی به علاقه اش نسبت به فرزندش اشاره کرد و ادامه داد: دیگر از دوری فرزندم دیوانه شده ام و باید هرچه زودتر او را تحت سرپرستی خودم قرار دهم.

زن در دادگاه خانواده حاضر شد و گفت: حاضرم اگر شوهر سابقم اعتیادش را ترک کرده باشد ، حضانت فرزندم را به او بدهم ولی در غیر این صورت، به هیچ عنوان رضایت نخواهم داد.

مرد بار دیگر در مقابل قاضی با تاکید بر این که برای زندگی با فرزندم دوباره سلامتی ام را به دست آوردم، اظهار داشت: حاضرم به آزمایشگاه بروم و خونم را آزمایش کنند تا از سلامتم مطمئن شوید».

بله، عشق به فرزند، بر اعتیاد غالب می شود. اگر عشق را در دل ها شعله ورتر کنیم خواهیم توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کنیم چنان که جناب مولانا می فرماید:

مرحبا ای عشق خوش سودای ما

ای طبیب جمله علت های ما...

هر که را جامه زعشقی چاک شد

او ز حرص و عیب، کلی پاک شد...

این درست که منظور جناب مولانا، عشق خداوند است اما عشق فرزند و خانواده و بندگان خدا در راه خدا هم می تواند پدر و مادر را، انسان را، از پلشتی هایی چون اعتیاد پاک کند... .

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1389/08/27 شماره انتشار 17702 /صفحه۹/اجتماعی

/ 0 نظر / 94 بازدید