آقای زیباکلام! ما «ا.س.ر.ا.ئـ .ی.ل» را به رسمیت نمی شناسیم

 
من «ا.س.ر.ا.ئـ.ی.ل» را به رسمیت نمی شناسم، هرگز هم به رسمیت نمی شناسم حتی اگر سازمان ملل به اضافه همه سازمان های عالم به رسمیت بشناسند، حتی اگر در جغرافیای سیاسی و نظامی و همه نقشه های جهان، نام آن ثبت شده باشد، حتی اگر بسان یک «واقعیت تلخ»، کام مردم را، کام تاریخ را بیازارد. من این واقعیت تلخ را، عاری از «حقیقت» می دانم پس برای اصلاح واقعیت به نفع حقیقت، پای آرمان امام(ره) می ایستم. همچنان که هر خردمندی نه تنها با غده سرطانی به همزیستی مسالمت آمیز نمی نشیند بلکه برای جراحی آن برمی خیزد چه خوب می داند، «غده سرطانی» به اقتضای طبیعتش آدمی را می کشد، پس برای سالم سازی پیکر و سلامت سازی انسان،«باید» غده سرطانی را از بدن بیرون کشید.

من «ا.س.ر.ا.ئـ.ی.ل» را به رسمیت نمی شناسم چه قبل از سال ۱۹۴۷ و چه بعد از آن سال و نه هیچ زمان دیگر که هیچ دزدی با چند سال ماندن در خانه کسی، صاحبخانه نمی شود، چه نیم آن را گرفته باشد، چه همه خانه را، وجود دزد و حضور او از همان لحظه اول نامشروع است و «باید» برای رفع شر این مزاحم متجاوز چاره کرد حتی به قیمت جان که هم مردی و مردانگی و هم فرهنگ ملی و هم آموزه های دینی، مردی چنین که پنجه در پنجه متجاوز می شود را می ستاید، چه پیروز شود و چه به خون در غلتد.

من «ا.س.ر.ا.ئـ.ی.ل» را به رسمیت نمی شناسم، میلیون در میلیون ایرانیان حق طلب هم به رسمیت نمی شناسند، هر چند «دکتر صادق زیباکلام» در دانشگاه امام صادق(ع) تهران، آن را به رسمیت بشناسد و البته متجاوز هم بداند، حالا چطور متجاوز را به رسمیت می شناسد، نمی دانم، اما یک سوال دارم از ایشان که آیا، متجاوز به حریم شخصی خود را - نمی گویم حریم خصوصی- به همین راحتی و با همین استدلال به رسمیت می شناسید و یا تمام قد برای مواجهه با آن برمی خیزید - که باورم این است مثل هر ایرانی غیرتمندی به دفاع برمی خیزید- اما در مواجهه با این مسئله نمی دانم چرا همه گناهان را به گردن ایدئولوژیک بودن نظام می اندازید؟ آقای دکتر با همه احترامی که برای شما قائل بوده ام و ان شاءا... بعد از این هم باشم، می گویم ما - میلیون ها ایرانی- هرگز «ا.س.ر.ا.ئـ.ی.ل» را به رسمیت نمی شناسیم و هرگز، در آن ملک اشغالی، قائل به وجود «ملت» نیستیم تا چنان که بیش از شما مرد همه کاره دولت احمدی نژاد، از دوستی با آن سخن گفت، نه، ما آن سرزمین را اشغالی و ساکنان آن را اشغالگر می دانیم و زمانی از آن رژیم، به عنوان «اسرائیل» نام می بریم که قبل از آن «مرگ بر» را گفته باشیم؛ مرگ بر اسرائیل!

خراسان - مورخ چهارشنبه 1392/11/30 شماره انتشار 18628 /صفحه ۱۶/بدون موضوع

/ 0 نظر / 108 بازدید