روزی رسان خداست تملق نکنیم

 
نماز، یک تکلیف پرتکلف نیست، بلکه اگر اهل معرفت باشیم و درس آموز مکتب ولایت، درخواهیم یافت نماز، یک غزل است، زلال و روح افزا، یک نقاشی است پر از نقش و نگارهایی که هر کدام برای بهار شدن جان کافی است. نماز یک جریان زلال است هم عطش می شوید و هم نور می افشاند و چنین است که اولیاءا... بدان مشتاقند و ائمه(ع)، این هدایت گران زندگی، هندسه حیات را براساس آن بنا می کنند. مولا سیدالشهدا(ع) به شوق نماز نبرد را از تاسوعا به عاشورا می اندازد و مولا علی(ع) در نماز چنان حالتی پیدا می کند که گویی از این عالم رفته است و امام حسن مجتبی(ع) را نیز به گاه نماز، چنان روایت کرده اند که آدمی را بر سر شوق می آورد؛ راوی می گوید: امام مجتبی(ع) هنگامی که وضویش پایان می یافت، رنگ مبارکش تغییر می کرد. در این باره از حضرت سوال شد، فرمود: کسی که می خواهد وارد بارگاه خداوند شود، سزاوار است که رنگش تغییر کند. باری امام، نماز خواندن را دخول در بارگاه خداوندی می دانستند و بیش از همیشه خویش را در معرض حضرت باری تعالی می یافتند و این درک حضور، فیض حضور را نیز به ارمغان می آورد و این نیز درسی است که باید از مکتب امامت فرا گرفت، چه تشیع، هزاران بار فراتر از احساس و عاطفه نسبت به اهل بیت(ع) سلوک بر طریق آنان است و این سلوک، می طلبد تا نسبت به نماز، نگاه نو و ایمان تازه کنیم تا به درک مومنانه  تر از زندگی برسیم که حیات نمازگزار باید ذکر عملی باشد و باور عملی، به «اکبر» بودن «الله» به ایاک نعبد و ایاک نستعین، به صراط مستقیم، به انعمت علیهم و... به همه فرازهایی که انسان را به «عبودیت» می رساند. در عبودیت است که آدمی با اصلاح رفتار و زیباسازی پندار خویش، قدم به قدم، از دلخواسته ها در راه «خدا فرموده ها» دست می شوید و در نتیجه یک زنجیر از پای می گشاید و در نهایت، به آزادی و آزادگی می رسد و... به آزادگی نمی رسد آدمی مگر باور کند این کلام امام مجتبی(ع) را که؛... خداوند روزی شما را بر عهده گرفته است و شما را برای بندگی فراغت بخشیده و به شکرگزاری تشویق فرموده و نماز را بر شما واجب کرده است و بر پرهیزگاری تاکید فرموده... آری، هر کس می خواهد به آزادگی برسد، باید بداند روزی رسان فقط خداست، پس در برابر دیگران برای نان حقیر نشود و با شکر خداوند جان از تملق و ریا بشوید و به نماز، قامت رشید کند تا در برابر هیچ کس، قد خم نکند...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1392/10/07 شماره انتشار 18586 /صفحه۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 93 بازدید