غیرت امام رضا (ع) در برابر مردم آزاران

امام رضا(ع) بر حرمت و حقوق اهل ایمان به شدت غیورند و ستم را و مردم آزاری را تاب نمی آورند.

پس هشدارمان باید داد که اگر خواهان سلامت در دو دنیاییم باید که انصاف پیشه کنیم و خود را به جاده کمال برسانیم که به مقصد سلامت منتهی می شود. در این جاده هم به سه گانه ای باید توجه داشته باشیم که پرهیز یا انجامش ما را در هندسه کلام دوست به جواب می رساند.

سه گانه ای با این تعریف؛ نه تنها نباید امروزمان در حوزه رعایت حقوق مردم از دیروز بدتر باشد که حتی نباید دو روزمان مثل هم باشد چون بر اساس آموزه های دینی در شق اول «ملعون» تلقی می شویم و در قسم دوم «مغبون»، بلکه باید هر روز بهتر از دیروز باشد تا این «به روزی» ما را در شمار«مومنان» قرار دهد، باید گرد و غبار بداخلاقی را، زورگویی و خودمحوری را از خانه دل برگیریم، باید در زلال چشمه های جاری معرفت از غبارها دست بشوییم و در مکتب امام رضا(ع) خود را چنان بپروریم که شایسته انسان است. باید سبک زندگی مان امام رضایی باشد؛ سرشار از عدالت، سخاوت، فتوت و همه زیبایی ها و به دور از رذالت ها، شرارت ها و ناجوانمردی ها، سخت گیری ها و مردم آزاری ها. همچنان که امام رضا(ع) بنا بر نقل صاحب انوارالبهیه به جناب عبدالعظیم پس از توصیه اهل ایمان به مهربانی، راستگویی، امانتداری، معاشرت و... تاکید می فرمایند که «[به آنان بگو] خود را مشغول به آزار همدیگر نکنند که من به جان خودم سوگند می خورم هرکس این کار را بکند و دوستی از دوستان مرا بیازارد از خدا خواهم خواست او را به سخت ترین عذاب در دنیا گرفتار سازد و [او] در آخرت هم از زیانکاران خواهد بود» پس هشدار که دست بشوییم از آزار و اذیت مردم که امام رضا(ع) بر حفظ حرمت دوستان و شیعیان خویش غیور است و البته خداوند نیز بر حرمت حجت بالغه خویش غیرت می ورزد و «مردم آزاری» به طور قطع بدعاقبتی در پی خواهد داشت.

پس زنهار اگر چنین کنیم و باز یادمان باشد که مردم آزاری تنها یقه گرفتن از این و آن و مشت کوفتن بر چهره شان نیست، بلکه درست انجام ندادن کار مردم و حواله دادن انجام کارشان به فردا و فرداها نیز در حکم آزار مردم است.

بد خدمت رسانی کردن هم نوعی مردم آزاری است و اصلا هر آن چه مردمان را به زحمت اندازد و آنان را از دست یافتن به حقوقشان محروم کند مردم آزاری است و مشمول این سخن امام رضا(ع). پس با انجام درست امور، رعایت دقیق حق الناس و صیانت از حریم مردم، وظیفه ایمانی خود را به انجام رسانیم و الا آنانی که عملکردشان روی دیگر سکه است و بی رعایت حق الناس، ناس را، زمان شان را، ضمیرشان را و... به خدمت می گیرند و «سکه رندی» ضرب می کنند بدانند که با این سکه فقط در جهنم می توانند به بازار روند و عذاب مضاعف خرید کنند .

حضرت خداوند وقتی کار به حق الناس برسد «قاصم الجبارین» می شود و در هم می کوبد آنانی که به ستم دست بر یقه یا حق مردمان می گذارند یا به بی عملی باعث تضییع حقوق می شوند.

خراسان جنوبی - مورخ شنبه 1394/06/07 شماره انتشار 19055 /صفحه 2/ اخبار

/ 0 نظر / 93 بازدید