جورچین امنیت

 

هنگامی که سخن از «امنیت» و تولید آن به میان می آید، اولین نگاه ها متوجه پلیس می شود و شاید هم افرادی به یاد «دستگاه قضا» بیفتند، حال آن که امنیت یک «گوی» نیست که پلیس آن را نگه دارد و یا تولید کند.امنیت یک جورچین است که باید قطعات مختلف آن جور شود تا شکل دلخواه به دست آید.

در این شکل سازی، هر قطعه باید با قرار گرفتن در جای خود ایفای نقش کند، خالی ماندن و یا قرار گرفتن قطعه ای در جای دیگر، کامل شدن جورچین را غیر ممکن می سازد. در بحث تولید و نگهداشت امنیت هم ماجرا همین است. پلیس با همه نقش محوری که دارد فقط یک قطعه از جورچین است. دستگاه قضا نیز با همه کارسازی نقش باز هم یک قطعه است که اگر دقیقا طبق وظیفه عمل کنند باز هم جورچین فقط دو قطعه خواهد داشت و کدام تابلو را می شود با دو قطعه چید که این تابلوی مهم و پرنقش و نگار را بتوان شکل داد. در این تابلو، قطعات آموزش، پرورش، گروه دوستان، تولیدگران فرهنگ، مدرسه، دانشگاه، مسجد، خانواده، گروه همسالان، کنشگری جامعه، هوشیاری و عملگری همگانی، فعال سازی عنصرهای اخلاقی و...باید در جای خود قرار بگیرند و ایفای نقش کنند تا جورچین امنیت شکل بگیرد، چه امنیتی که فقط به قدرت سلاح شکل گیرد، با خاموشی اسلحه از میان برخواهد خاست حال آن که امنیت به طور اساسی مقوله ای «صلاح» محور است و نه «سلاح» محور، پس همه ارباب صلاح و اصلاح باید وارد میدان تولید امنیت شوند و در کنار پلیس به نگهداشت حیاتی ترین عنصر جامعه بپردازند. یادمان باشد که امنیت هم مثل سلامت است و برای تولید و نگهداشت آن نمی شود فقط به پزشک دلخوش بود، بلکه تولید مواد غذایی سالم، پرهیز از مصرف مواد آلوده، پرهیز از پرخوری، افزایش تحرک، ورزش، اصلاح نحوه زندگی، دوری از محیط های پراسترس، حفاظت از خود در برابر سرما و گرما و رعایت بهداشت و... همه در حفظ سلامت موثر است.

پس نمی توان گفت چون دکتر در امر بازگرداندن سلامت و نه تولید آن باید حرف آخر را بزند، پس همه مسئولیت را به گردن او بیندازیم و خود برای حفاظت از خویشتن هیچ کاری نکنیم و تقوای پرهیز را از یاد ببریم. هیچ آدم عاقلی کار سلامت را به امید پزشک رها نمی کند چه خوب می داند که بازگرداندن سلامت و درمان بیماری حتی اگر صد در صد مطمئن باشد، باز هم هزینه ها و دردهای فراوانی پیامد دارد، حال آن که می شود با رعایت بهداشت و توجه به مولفه های سلامتی، از بروز بیماری ها و سلامت ستیزها جلوگیری کرد... در بحث امنیت در همه ساحت ها هم باید همه نقش آفرین باشند و مهم تر از همه افراد و نهادها و سازمان ها، خود ما هستیم که با رعایت بهداشت اجتماعی و پرهیز از خطرات احتمالی، هم امنیت روانی را افزایش دهیم و هم از امکان به مخاطره افتادن امنیت جلوگیری کنیم و هزینه ها را برای خود و جامعه کاهش دهیم. مثلا با یک قفل می شود امکان سرقت را پایین آورد و هم امنیت روانی را افزایش داد و هم سر راه سارقان مانع ایجاد کرد تا فردا روز نیازمند تلاش مضاعف ماموران قانون نبود و خود نیز با مشکلات پس از سرقت رو به رو نشد. می شود با رعایت مقررات و رانندگی ایمن، امکان تصادف را کاهش داد. می شود با هوشیاری و شناخت قانون از افتادن در دام شیادان به سلامت رست و ... پس خود ما با افزایش دقت و هوشیاری به امنیت خود و جامعه خود کمک کنیم...

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17098 ، تاریخ انتشار 870715
/ 0 نظر / 105 بازدید