اصالت خانوادگی در نگاه امام حسین(ع)

محرم، یک کلاس درس است. یک فرصت خوب برای خوب شدن و در مسیر بهتر شدن. قرار نیست در محرم فقط به اشک و آه برگزار کنیم که هدف سید الشهدا(ع) بارها فراتر از این است که برخی می پندارند. امام، هادی زندگی است و می خواهد بهتر زیستن را به ما تعلیم کند. اگر ما حتی نگاه امام- ماموم هم نداشته باشیم. اگر اصولا نگاه دینی هم در میان نباشد، به خوانش کلام امام در خواهیم یافت که برای بهتر شدن و داشتن جامعه ای خوب، نیازمند فهم عملی احادیث حضرت حسین هستیم. با این سخنان است که جامعه به سمت تعالی حرکت می کند و زندگی ها سازواره ای قابل احترام می شود. با این هندسه است که تعامل اجتماعی نظم و نسق می گیرد. به این روایت عنایت فرمایید؛ لاتـَرفع حــاجَتَک إلاّ إلـى أحـَدٍ ثَلاثة: إلـى ذِى دیـنٍ، اَو مُــرُوّة اَو حَسَب/ جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.(تحف العقول ، ص 251) با تامل در این کلام، راه های زیست امن ، هویدا می شود. برای درک بهتر این کلام باید به مفهوم مخالف آن پرداخت و عوارض آن را در نظر آورد، آن وقت ظرافت های سخن برای ما آشکار خواهد شد. اگر نیاز به افراد بی دین بریم و زیر "دین" آنان قرار گیریم، هم خلاف قاعده فقهی "نفی سبیل" حرکت کرده و آنان را بر خویش سلطه داده ایم و هم گرفتار نگاه تحقیر آمیز شان می شویم. اگر سر و کار مان به افراد بی مروت افتد "پیر" مان خواهند کرد . نمی دانم چرا تا به کلام "بی مروت" به میان آمد یاد نزول خواران افتادم و آنانی که حاجت به این بی مروت ها بردند و تمام عمر گرفتار شدند و سرمایه خود را از دست دادند و از ماجرای آنان داستان ها نوشته شد و سریال ها ساخته تا بگوید مان که به "بی مروت" نباید حاجت برد. اصالت خانوادگی را هم ما به خوبی می فهمیم که فرد اصیل هرگز پا روی گرده نیازمند نمی گذارد اما فاقد اصالت، همان "گدا" ی ضرب المثل است که خدا کند معتبر نشود چه "گرمعتبر شود زخدا بی خبر شود".و باز تا سخن به اصالت رسید یاد این سخن ماندگار "سید الاحرار انقلاب" مرحوم ابوترابی افتادم که می فرمود ؛ در دوران سخت اسارت و در میان آن شکنجه های مرد افکن، کسانی تا آخر ایستادند که از اصالت خانوادگی برخوردار بودند... اینان ممکن است از اسب بیفتند اما هیچگاه از اصل نخواهند افتاد پس اگر احتیاج دستان مان را دراز کرد، مراقب باشیم جز در خانه فرد دیندار و صاحب مروت و اصیل را نزنیم. ان شاالله روحانیان در این بازه زمانی محرم ما را بیشتر با معارف حسینی و درس های امام آشنا کنند تا زندگی بهتر داشته باشیم و به حیات طیبه در تراز یاران ابا عبدالله نزدیک شویم.

 ب / شماره 34477 / یکشنبه  02 مهر 1396/ صفحه اول و 3

/ 0 نظر / 136 بازدید