۲صبح تا طلوع محرم مانده است

پیراهن سیاهت کو

طبل و سنج عزایت کجاست

محرم

-به سوز و ساز-

در راه است

باید سوخت

باید ساخته شد

باید ساخت

محرم در راه است

و پرده ای دیگر از عاشورا

از شکوه آن حماسه ماندگار

که اگر هزار باره بشنوی

به هزار زبان

باز نامکرر است

محرم در راه است

دو صبح دیگر

به سلام مانده است

حسینیه ها را باید آماده کرد

و حسینیه دل را نیز هم

آی مردم

آب و جارو کرده اید دل را

برای نزول حسین(ع)

این آیه همیشه شکوفای الهی

نکند جانمان مثل کوفه شود

نکند شمر و عمر و حرمله دیده نشود

نکند گل های خدا چیده شود

نکند جامه عشق دریده شود

نکند بانگ غربت شهید شنیده شود

آی مردم محرم در راه است

با فاصله دو صبح

به سلام باید رفت

طلوع خورشید محرم را

حسینیه ها را

تکیه ها را

عزاخانه ها را

آب و جارو باید کرد

و جان را جلا باید داد

به نام حسین(علیه السلام)

آی مردم

محرم در راه است....

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1391/08/24 شماره انتشار 18268

/ 0 نظر / 103 بازدید