ایران به هل من ناصر ینصرنی حسین (ع) لبیک گفت

صدای هل من ناصر ینصرنی حسین(ع) هنوز در جان ها اذان می خواند و تو را به عاشورا دعوت می کند و عاشورا از راه رسید و جهان بی تاب شد، زمان به بعثت دوباره انسان رسید و زمین بوی بهشت گرفت.

این همه عشق، این همه شور، این همه بارانی که از چشم ها بارید و این همه چشمه ای که از جان ها جوشید، لبیک به آن هل من ناصر است. این قیامت حروف و قیام کلمات و شکوه دل ها به احترام اصحاب سیدالشهدا و یاران او بود که ایستاده تا ملکوت قد کشیده اند و با خونین قبای خویش فرشتگان را به ماتم نشاندند...

آری، صدای هل من ناصر ینصرنی سیدالشهدا همه را به عاشورا و کربلا خواند و به عاشورا که تکلیف محتوم عشق است و این یعنی کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی، باید به تولی برخاست و باید خود را به کاروانی رساند که همچنان در حرکت است، یعنی لبیک یا حسین...

آری! ایران اسلامی دیروز خود را در قامت یک «بکّاء» برای حضرت سیدالشهدا(ع) دید. ایران اسلامی دیروز خود را در قامت حسینیه ای به وسعت آسمان دید، آری ایران دیروز دریایی از اشک های زلال بود برای حسین(ع).

دیروز ایران یک صدا به حزن فریاد زد یا حسین...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/08/14 شماره انتشار 18825/صفحه اول و 2/اخبار

/ 0 نظر / 92 بازدید