رسم خانه تکانی و ...

نسیم که در کوچه های تقویم می پیچد، ورق ورق نزدیک می شویم به یک اتفاق خوب، به نوروز که بسان اذان بیداری در گوش عالم و آدم می پیچد تا او را به تماشای زنده شدن هزار باره زمین در آغاز بهار بخواند و این خوانش، برای ما ایرانیان معنایی متفاوت تر هم دارد؛ معنای عید و برای استقبال از این «گرامی میهمان» ما خانه تکانی می کنیم تا با خانه ای تمیز از او استقبال کنیم و چنین است که این روزها اهل خانه به خانه تکانی می پردازند و تا جایی که می توانند به نوسازی و زیباسازی خانه می پردازند، جامه نو می دوزند تا بامداد تازه بپوشند و... عید را گرامی بدارند و این فرخنده اقدامی است که روح را نیز نشاط می دهد، اما ...

اما کاش... اما باید در کنار خانه تکانی و نوسازی لوازم خانه و لباس تازه و ... یک کار دیگر هم بکنیم. «باید» به خانه تکانی دل هم همت کنیم که اگر این خانه، از ناپالوده ها نظافت نشود، پاکی و زیبایی و تمیزی همه عالم هم چندان که باید به چشم نخواهد آمد. «باید» اول خانه دل را پاک کرد، زباله های حرص و حسد و کینه و قهر را بیرون گذاشت، باید آشغال های دورویی، دروغ، دوگانگی و ... را بیرون ریخت، «باید» دل را به زلال جاری مهر شست و به عطر دوستی و محبت، خوش بو کرد باید لوازم جدید، محبت، یکدلی، همراهی، همکاری، تعاون و ایثار را کنار هم چید تا هارمونی مهربانی شکل بگیرد، آن وقت همه چیز فراهم خواهد بود تا جان را دفتر این حدیث امام رضا(ع) کنیم که «به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید...» به دیدن هم که رفتیم، چشم در چشم که شدیم، یاد خاطرات خوب خواهیم افتاد، دست همدیگر را که گرفتیم، الفت ها، مستحکم تر خواهد شد،  تا نه تنها در روز مبادا که در همه روزها، غمگسار هم و یار هم باشیم و ...

یادمان باشد، این که امام رضا علیه السلام می فرمایند: «از اخلاق پیامبران، نظافت و پاکیزگی است» تنها نظافت ظاهری نیست، بلکه نظافت واقعی هم هست و قطعاً پاکیزه جانی از پاکیزه جامگی ارزشمندتر است، هرچند آن که جان پاک دارد، جامه پاکیزه هم خواهد داشت. نوروز در راه است جامه هامان را، جانمان را، جهانمان را، نو کنیم...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1392/12/11 شماره انتشار 18637 /صفحه۳/جامعه

/ 0 نظر / 117 بازدید