انتخاب یار خوب ؛ درس امام سجاد(ع)

امام(ع) به گفتار و کردار درس زندگی می دهد.کلامش به سان خط خوشی است که بر پیشانی صفحه زندگی می نویسند تا مردمان با تمرین آن به زندگی بهتر برسند. رفتار امام(ع) نیز تابلوی عملی گفتار به حدیث درآمده است که باید دید و باید به عمل خواند پس ما هم بخوانیم: «همنشینی با صالحان انسان را به سوی صلاح و خیر می کشاند و معاشرت و هم صحبت شدن با علما سبب افزایش شعور و بینش می شود.» این کلام روشن امام سجاد(ع) است، تا وقتی پا به کوچه می گذاریم بدانیم به کدام سو باید برویم، با چه کسانی باید برخیزیم و با کدامین افراد باید بنشینیم و کلام در کلام چه افرادی باید باشیم. انگشت اشاره امام(ع) آدرس درست را نشانمان می دهد و درس درست نیز هم؛ باید برای اصلاح امور و رسیدن به صلاح به سوی همنشینی با صالحان رفت، چنان که تجربه نشان داده است اگر همنشین آدمی داناتر و بزرگ تر باشد آدمی را هم از بزرگی و اندیشه او بهره ها خواهد بود لذا قدیمی ها تاکید داشتند.

همنشین تو از تو «به» باید/ تا تو را عقل و دین بیفزاید... این «به نشینی» به «به اندیشی» می انجامد تا در نتیجه فرد به «به کاری» هم برسد. آن که خود اهل صلاح است آدمی را جز به صلاح راه نمی نماید که از نور جز روشنی نزاید و هر که دمخور نور باشد امروز و آینده او روشن خواهد شد، لذا همواره بر انتخاب دوست خوب تاکید می شود و «رفیق باب» را «باب بهشت و یار جنت» می توان نامید که هر دو دنیای آدمی را بهشت می کند. کلام در کلام شدن با اهل اندیشه و نظر هم سبب افزایش دانش و جلای جان می شود؛ لذا مصاحبان دانشمندان را هم برخوردار از نور می بینیم و همه تاکید امام (ع) بر این است که آدم همراه اهل اندیشه و صلاح ، ره به فساد نمی برد. چنان که امام سجاد(ع) به این نکته هم بسیار حساسند و هشدار می دهند که «بر حذر باش از دوستی و همراهی با فاسق؛ چون که او به یک لقمه نان و چه بسا کمتر از آن هم تو را می فروشد و مواظب باش از دوستی و صحبت با کسی که قاطع صله رحم است(بر حذرباش) چون که او را در کتاب خدا ملعون یافتم.» با نگاهی دوباره به این دو روایت می بینیم امام(ع) هم بایستگی های تعامل با جامعه را تبیین می فرمایند و راه درست و همراهان و همنشینان صالح را معرفی می فرمایند و هم نسبت به فرو غلتیدن در راه باطل و همنشینی با اهل فساد و فسق هشدار می دهند و آدمی را به پرهیز می خوانند پس اگر می خواهیم از زشتی ها بری و به زیبایی ها مزین باشیم کافی است با عمل به این دو حدیث همه روزهایمان را پر از تازگی کنیم و همواره بهترین ها را برای خودمان داشته باشیم. این هم می طلبد تا با افزایش تامل و بینش رهروی صادق برای ائمه(ع) باشیم و به رستگاری برسیم. این نیز کلام امام سجاد(ع) است که «کسی که بینش و عقل خود را به کمال نرساند (و در رکود فکری و فرهنگی بماند) به سادگی در هلاکت و گمراهی سقوط خواهد کرد.» حال آن که چنین سقوطی هم انسانیت سوز است و هم کفران نعمت نورانی وجود ائمه(ع) ، پس در انتخاب دوست و همراه تامل کنیم تا موفق شویم.

خراسان جنوبی - مورخ یکشنبه 1394/03/03 شماره انتشار 18978/صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 96 بازدید