یک ملت کنار توست برادر آذری ام

برای زلزله زدگان آذربایجان شرقی

این جا ایران است

تنها نیستی تو

مطمئن باش

یک ملت کنار توست

یک ملت و یک تاریخ

یک تاریخ و یک ایمان

تمام قد کنار توست

برخیز برادر آذری ام

برخیز

دست های من زیر شانه توست

تمام قامتم عصای تو

این جا ایران است

و مردمانش همه

برادرند و خواهر

گوهرهایی از یک پیکر

حرف امروزشان را

سعدی

قرن ها پیش چنان گفت

که پیشانی نوشت امروز سازمان ملل است

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

و بی قراریم همه

بی قرار بی قرار

و تا تو به قرار و آرامش نرسی

من نیز به قرار نخواهم رسید

و او هم به قرارنخواهد رسید

ما همه بی قرار قرار توایم

این جا ایران است

و تو ۷۵میلیون خواهر و برادر داری

تو تنها نیستی

یک ملت کنار توست ...

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1391/05/24 شماره انتشار 18193 /صفحه اول
/ 0 نظر / 116 بازدید