امام زادگان، ستاره های آسمان ولایت

امامان بسان عمود خیمه هدایت اند. آفتاب مشرب و نور افشان و راهنما اما خیمه دیرک ها و « وتد» های دیگر هم دارد که بر پای ماندن خیمه را تثبیت می کنند. من امام زادگان را در جایگاهی چنین می بینم و می دانم و باور دارم که اینان، مهتاب آن آفتاب دامن گسترند و هم نور خود را از خورشید می گیرند و هم هر جا می روند آن روشنایی مدام را تعریف می کنند. مردم هم از این گلاب های معطر، شمیم خوش آن گلستان را احساس می کنند و چنین است که شاهد نقش آفرینی بی بدیل امام زادگان در ادامه جریان زلال امامت ایم. اینان هر جا که پا نهادند، قدم گاه شد برای مردم تا پا جای پای آنان بگذارند و به امام برسند. این قدم گاه ها و از آن مهم تر مزار امام زادگان در سپهر حق جویی و معنویت به کانونی تمدن ساز تبدیل شد به گونه ای که با اطمینان می توان از جایگاه و نقش تکرار ناشدنی آنان در بیداری مردم و گسترش فرهنگ و اخلاق و مدنیت سخن به میان آورد. اگر دیده به تامل داشته باشیم می بینیم که خلق و خوی مردم حوالی مزار امام زادگان به آنچه تاریخ از خود آن بزرگان روایت کرده ، نزدیک است. گویا آنان خود را در مردم منطقه تکثیر کرده اند و از این سو نیز انگار مردم کوشیده اند تا خود را به الگوهایی شبیه کنند که حقانیت آنان را باور کرده اند. این جاست که می توان از اثر اولاد و احفاد امامان گفت و دید که هر کجا پای شان رسیده است، خلق و خو و منش خود را چونان بذر های بارور، کاشته اند. این بذر ها نیز- به رغم تلاش دشمنان حقیقت که از توسعه روشنی و حقیقت هراس دارند- به بار نشسته اند . این نیز در حالی است که از غاصبان حق و قدرت های باطل که مدام تیغ در پی اهل بیت داشتند جز نامی به ننگ و لعن و نفرین آلوده، بر جای نمانده است. جغرافیای ایران اما تاریخ گویای مانایی ولایت و سایه گستری نخل های نجیبی است که اگر چه از باغ دور افتاده اند اما خود بای بسم الله شده اند برای ایجاد باغ هایی که میوه های شیرینش، کام جست و جو کران معرفت را شیرین می کند. امروز که تقویم ها، نام آنان را به یاد آورده اند، فرصت مبارکی است تا ما نیز یاد خود را به نام و رفتار خود را به سلوک رفتاری شان تبرک بخشیم و با برکت گرفتن از این بزرگان راه بزرگی و عبودیت را در پیش گیریم که این راه ما را به آستان دوست می رساند و جاودانگی می بخشد..... 


ب / شماره 3675 / پنجشنبه 28 تیر 1397 / صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 85 بازدید