به نفوذی‌ها میدان ندهیم

این هشدار را اگر روزی صد بار هم به گوش مردم و به ویژه مسئولان بخوانیم که؛ مراقب منفذ و نفوذ و نفوذی باشید! باز کم است، خیلی کم. چه ما فقط در یک عملیات نفوذ، 72 فرهیخته صاحب تدبیر و امید آفرین را از دست دادیم که بزرگشان، آیت‌الله بهشتی، به فرموده امام بزرگوار، یک ملت بود برای ملت ما. ایران مظلوم در آن عملیات شوم، یک ملت را، یک امید بزرگ را، یک تدبیر آینده ساز را از دست داد که می‌توانست افق‌های روشن را به روی ما بازکند اما به غفلتی، چنین سرمایه‌ای را از دست دادیم و فقر جای او را هیچ دارایی جبران نمی‌کند که رسول خدا(ص) فرموده اند: اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شی. و به راستی جای بهشتی خالی ماند و تا همیشه خالی خواهد ماند.

باری، ما زخم خورده نفوذیم و باید درس بگیریم از این تجربه تلخ. درس بگیریم که جوان 22 ساله‌ای به رفتار ظاهری خاممان نکند و چنین آتش در امید ملتی نیافکند. مگر آن « جوانک خام» مردان پخته ما را به ساعتی از ما نگرفت؟ مگر تکرار ماجرای نفوذ، در هشت شهریور، باز دشنه را در قلب ما فرو نکرد؟ مگر در حوادث دیگر، قامت امید مان را نشکست؟ ما کم خسارت دیده‌ایم از نفوذ؟ آیا چشمی هست که این خسارت مبین را نبیند؟ یادی هست که پاک شده باشد از آن یادگار‌های تلخ؟ نه، نیست. نمی‌تواند باشد. ما زخم خوردگانی هستیم که زخم مان کهنه نمی‌شود پس باید مراقب باشیم دگر باره شکار این شگرد شوم نشویم چه امروز هم دشمن هست و کلاهی‌ها و کشمیری‌ها هستند.

اگر راه برای بمب و تفنگ بسته باشد - که الحمدلله بسته است - پنجره‌های دیگر باز است. اصلا امروز روزگار ترور فیزیکی گذشته است. آنان تجربه کردند که با شهادت هر بزرگی، خون، غبار مظلومیت‌اش را می‌شوید و او را در جایگاه الگو می‌نشاند پس راه و روشی در پیش می‌گیرند که سرمایه‌های ملی و معرفتی و مدیریتی را جوری بزنند که کسی جرات نکند دگر باره به او اقبال نشان دهد. و باز مگر نزدند هاشمی بزرگ را؟ کم زخم زدند؟ کم تیر در آبروی مرد انداختند؟ کم دروغ گفتند و تهمت زدند و وسوسه کردند و کم به تهمت، بمب تخریب ترکاندند؟ نه، هرچه توانستند کردند اما «آیت‌الله مردم» را قامتی آن چنان بلند و توانی چنان عظیم بود که باز از پس هر غبار، قامت فراز می‌کرد اما دیگر سرمایه‌ها را تاب و تحملی چون او شاید نباشد. شاید مردم به شناختی که از او رسیدند نسبت به دیگران محقق نشود لذا نفوذی‌ها، با ظاهر زیبا، مار می‌شوند و نیش می‌زنند و زهر می‌پاشند و از پا می‌اندازند افراد را. هشدار که امروز هر سرمایه‌ای از دست برود معلوم نیست بتوان دوباره آن را بازسازی کرد. مراقب باشیم نفوذی‌ها به دست و قلم و زبان ما، یاران انقلاب را ترور نکنند. مواظب باشیم که با شعار‌های سوپر انقلابی، انقلابیون استخوان‌دار و صاحب شناسنامه و کارنامه را از میدان به در نکنند. آنان اگر از میدان به در شوند، عرصه به دست نااهلان و نامحرمانی خواهد افتد که امام سفارش اکید داشت نگذاریم این ماجرای تلخ محقق شود.

یادمان بماند که بهشتی را کشتند و از ما گرفتند، بزرگان انقلاب را با شکستن از صحنه به در می‌کنند و راه نفوذ امروز این است. نه بمب می‌خواهد- که در رصد سربازان گمنام امام زمان گرفتار شوند- نه ابزار دیگر که حساسیت‌ها را برانگیزد. یک ظاهر می‌خواهد- که گریمور فراوان است - وزبان می‌خواهد که تربیت گرم و چرب آن کاری ندارد. رسانه‌ها از همه انواع آن آماده است پس بی‌ریسک خطر، نفوذ می‌کنند و ترور می‌کنند و زیر پوستین ظاهری خود، هم خنده شیطان می‌شوند.

فکر می‌کنم، تکریم بهشتی بزرگ و همه شهدا این است که نگذاریم نفوذی‌های امروز کرامت یاران انقلاب را خدشه‌دار کنند. نگذاریم کلاهی‌های امروز باز سر ما کلاه بگذارند و فاجعه بیافرینند. مراقب باشیم ما مردم و مراقبت صد چندان کنند مسئولان که داغ بهشتی برای همیشه ما را بس است و مبادا که یاران بهشتی باز در طرح توطئه کلاهی‌ها دگر باره زخم بردارند...


جمهوری اسلامی / شماره 11188 / شنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۷ / صفحه 3/ خبرچ2

http://jomhourieslami.net/index.php?year=1397&month=04&day=09&category=3&#

http://jomhourieslami.net/engine/print.php?newsid=175720

http://jomhourieslami.net/archive/pdf/1397/04/09/3.pdf


/ 0 نظر / 101 بازدید