محرم و یک نذری قشنگ

محرم که تازه می شود، ما هم باید نگاه تازه کنیم در تأسی به سبک زندگی حسینی. تکریم ولایت حسینی فقط به عزاداری نیست بلکه باید زندگی را چنان سامان داد و رفتارها را چنان کرد که به مدل امامت نزدیک باشد. خب، یکی از مؤلفه های سبک زندگی حسینی، کمک به محرومان و دست گرفتن از آنانی بود که قوت برخاستن در زانو نداشتند.

این همه سیره همه امامان بوده است. آنان با کمک به دیگران، درس تعاون می دادند. درس ایثار نیز هم. چقدر خوب است که در محرم امسال در کنار عزاداری ها و مجلس رفتن ها، یک کار زیبای دیگر هم انجام دهیم. این کار می تواند کامل کننده ارادت ما به سیدالشهدا(ع) باشد. کاری از این دست که عزیزی پیشنهاد کرده بود که؛ به بقالی یا سوپرمارکت‌های محله‌های فقیر نشین بروید و از مغازه‌دار بخواهید دفتر بدهی مشتریان را به شما نشان بدهد.

بدون شک زنان بیوه و فقیرانی را خواهیم یافت که اجناس و مایحتاجشان را به صورت نسیه می‌خرند و صبر می‌کنند تا یارانه را دریافت کنند و یا از جایی به آن‌ها کمک برسد.

خواهید دید که حجم بدهی‌هایشان در دیدگاه شما بسیار کم خواهد بود ولی برای آنان بار سنگینی در زندگیشان هست، بدهی‌هایی که قادر به پرداخت آنها هستید را پرداخت کنید، حتی توانستید جزئی از آن را پرداخت کنید. هر ماه یا هر وقت توانستید این کار را در مغازه‌های مختلف انجام بدهید تا این خیر شامل تعداد زیادی از خانواده‌ها شود.

فکر می کنم این کار و انجام آن به نام مولای شهیدمان حسین، هم از دست ما ساخته است و هم به زندگی خودمان، جهت و برکت می دهد. ما می توانیم باری از دوش صاحب حرمتان نیازمند برداریم.

باری که شاید برای ما به اندازه یک رشته، سبک باشد اما برای شانه های ناتوان آنان بسان باری گران خواهد بود. برداشتن این بار، برای آنان و حتی خود ما و جامعه ما سبکبالی می آورد. این عزیز پیشنهادش را سبک تر هم کرده است؛ اگر قادر به این کار نیستید این ایده و فکر را نشر دهید، شاید دیگران بتوانند به آن عمل کنند.

عمل آنان هم باز برای همه ما هم ثواب دارد و هم به صواب است برای همه جامعه. توجه داشته باشیم که بسیاری از مردم ما اهل نذر کردن هستند به ویژه در ماه محرم و چه بهتر که با هدایت نذرها به سمت کمک به نیازمندان، به آبرودارانی که گاه در بازو قوتی برای سرخ نگهداشتن صورت با سیلی را هم ندارند، کمک کنیم تا سرشان همچنان بالا بماند. این قبیل نذرها، به احیای روحیه انسانی نوع دوستی هم کمک شایانی می کند. امتحان کنیم این نذرها را تا حلاوتش در جان و جامعه مان احساس شود. 


 ب / شماره 3721 / پنج شنبه 22 شهریور 1397 / صفحه اول و 3/ 

http://www.birjandtoday.ir/?p=63117


/ 0 نظر / 88 بازدید